Peter- Paul Verbeek, De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur. Lemniscaat, Rotterdam 2011

Civis Mundi Digitaal #4

Peter-Paul Verbeek , De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur

Peter-Paul Verbeek - De grens van de mens: Over techniek, ethiek en de menselijke natuur - Lemniscaat - ISBN 978 90 477 0353 2 - € 19,95 - Pb. 144 pag.

‘Het was een ambivalente ervaring voor ons om de echoscopie te ondergaan. Enerzijds was het heel bijzonder om ons ongeboren kind echt te kunnen zien, maar anderzijds werden we ook gedwongen om het kind te zien als een potentiële patiënt over wiens leven wij een beslissing zouden moeten nemen als er iets fout zou blijken te zijn.’ -- Peter-Paul Verbeek

Veruit de meeste ouders van nu kiezen voor een echo van hun ongeboren kind. Maar daarmee worden ze ook geconfronteerd met de vraag of ze het kind willen laten testen op het syndroom van Down of een ‘open ruggetje’. Wat is wijsheid in dit soort gevallen? Daarover gaat De grens van de mens, het nieuwe boek van de aanstormende techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek. De medische wetenschap biedt steeds meer mogelijkheden om mensen niet alleen ‘beter’ te maken, maar ook te ‘verbeteren’: vruchtwaterpuncties, protheses, hersenimplantaten, Prozac en Ritalin, noem maar op. Het is hoog tijd dat de ethiek zich gaat richten op de vraag hoe deze ontwikkeling een goede inbedding in de samenleving kan krijgen. In hoeverre zullen nieuwe technologieën onze verantwoordelijkheden doen verschuiven en leiden tot afnemende acceptatie van ziekte en imperfectie? Wat gebeurt er met de kwaliteit van ons bestaan als deze technologieën net zo vanzelfsprekend worden als een kunstgebit en een steunkous? Waar ligt de grens van de mens?

Dit boek zal nog nader besproken in een van de volgende nummers