Jongerenparticipatie afhankelijk van ouderenparticipatie

Civis Mundi Digitaal #4

Jongerenparticipatie afhankelijk van ouderenparticipatie

Ouderen moeten even hard participeren als jongeren, zo bleek op de tweede Landelijke Dag van de Jongerenparticipatie. Zo’n 300 professionals uit heel Nederland gingen met elkaar in discussie over wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling van jongerenparticipatie in Nederland.  

Micha de Winter, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, was de keynote spreker van de dag. Zijn stelling is duidelijk: jongerenparticipatie is absoluut noodzakelijk, maar heeft alleen zin als er ook naar ze geluisterd wordt door ouderen. De dialoog tussen generaties is echt de enige oplossing om tot een democratische samenleving te komen. Niet strenger straffen, zo wijst onderzoek uit.

Als voorbeeld noemt hij de zogenaamde jongerenoverlast. Als we in Nederland overlast ervaren, dan bellen we het meldpunt dat het probleem op moet lossen. Gewoon met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk tot een oplossing komen, doen we niet meer. De overheid wijst vervolgens de jongeren als probleemgroep aan en kiest in haar beleid voor strenger straffen. De Winter pleit voor meer inspraak van jongeren omdat we alleen op die manier invulling kunnen geven aan een democratische samenleving waarin iedereen gehoord wordt. Dat lukt alleen als ook ouderen in dat proces participeren.

De Landelijke Dag van de Jongerenparticipatie werd dit jaar georganiseerd in Utrecht door Youth and the City. Alan Bredenhorst van Youth and the City: "Wij onderschrijven de visie van de Winter volledig. Essentieel is dat beide generaties ondersteund worden in het begrijpen van elkaar. Wij helpen ze met elkaar effectief te communiceren."

Op deze vakdag werden professionals van bijvoorbeeld overheden, woningbouwcoöperaties en bedrijfsleven met elkaar in contact gebracht. Zij konden kiezen uit 21 workshops om te leren van succesvolle projecten en om bij te leren van de nieuwste ontwikkelingen.