Naar een Eurabische nachtmerrie?

Civis Mundi Digitaal #5

Naar een Eurabische nachtmerrie?

 Ontleend aan de anonieme denktank "Vrijheidsgroet"

Volgens de Italiaanse journalist Guilio Meotti blijkt uit diverse internationale onderzoeken dat Nederland één van landen in Europa is waar de islamisering van de maatschappij het snelste en eenvoudigste verloopt, zo zeer zelfs dat het internationale vermaarde magazine The EconomistRotterdam als ’een Eurabische nachtmerrie’ heeft betiteld. Amsterdam behoort samen met Brussel en Marseille tot de steden waar moslims nu al 20% tot 25% van de bevolking uitmaken. Als deze trend zich ongewijzigd doorzet is er halverwege deze eeuw vrijwel niets meer over van onze vrije hoog ontwikkelde Westerse democratie.

In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving, die de bakermat vormde van het huidige moderne tijdperk. In zijn nieuwe bestseller ’Civilization’ schrijft de hoog in aanzien staande Harvard historicus Niall Ferguson: ’Als de moslimbevolking in Groot Brittannië jaarlijks met 6,7% blijft doorgroeien (zoals tussen 2004 en 2008 het geval was), dan stijgt hun aandeel van krap 4% in 2008 naar 8% in 2020, 15% in 2030, 28% in 2040 en voorbij de 50% in 2050.’

Ferguson is niet de enige die de term ’Eurabië’ gebruikt voor het islamiserende en vergrijzende Europese continent. Historicus Bat Ye’or bestudeert al zijn hele carrière het fenomeen en professor Bernard Lewis verklaarde tegenover de Duitse krant Die Welt dat ’Europa op zijn laatst aan het einde van de 21e eeuw een moslim meerderheid heeft.’ Volgens het toonaangevende AmerikaansePew Forum stijgt het aantal moslims wereldwijd eveneens fors, namelijk met 35% in de komende 20 jaar, twee keer zo snel als het aantal niet-moslims. 

Beangstigende cijfers
De meest beangstigende cijfers komen uit Europa. In landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland zal de komende 20 jaar het aantal moslims in absolute aantallen enorm stijgen. In Zweden en Italië zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Kardinaal Angelo Bagnasco, president van de Italiaanse Episcopale Conferentie, waarschuwde dat Italië ’langzaam demografische zelfmoord’ pleegt. ’Dit zijn de laatste dagen van Europa,’ waarschuwde historicus Walter Laqueur. Een laag Europees geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamistische minderheid veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.

In heel Europa krijgt de autochtone bevolking steeds minder kinderen. Voor een stabiele bevolking is een geboortecijfer van 2,1 kinderen per vrouw noodzakelijk. In de Verenigde Staten is dat ruwweg nog het geval en in Israël ligt dit beduidend hoger op 2,6. In Italië is het geboortecijfer met slechts 1,3 kinderen per vrouw het laagst. De Canadese journalist Mark Steyn, auteur van ’Amerika Alleen’, schreef daarom dat Italië aan het einde van deze eeuw alleen nog een geografische naam is waar de oorspronkelijke bevolking uit verdwenen zal zijn.

 

Nederlandse steden vol met Mohammeds 

In de vier grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed en Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Voor Brussel geldt hetzelfde. In Oostenrijk, waar in de 20e eeuw nog 90% van de bevolking katholiek was, zal in 2050 de islam de toonaangevende religie onder jongeren onder de 15 zijn. In Spanje bestaat de bevolking al voor 15% uit immigranten - in 1998 was dit nog slechts 3,2%. Volgens Pew zal de Franse moslimbevolking stijgen van 4,7 miljoen nu naar 6,9 miljoen in 2030. In Amsterdam, Brussel en Marseille is het aandeel moslims al 20%-25%; In Rotterdam, Den Haag, Londen, Birmingham, Keulen, Straatsburg, Kopenhagen en Stockholm tussen de 10% en 20% en in Berlijn, Hamburg en Wenen tussen de 5% en 10%.

Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest religieuze is en het meest afkerig is van onze democratische verworvenheden. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de atheïstische en apathische Europeanen en de gedreven theologische islamisten zal aflopen. De Moslim Broederschap is nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Hun belangrijkste vertegenwoordigers worden door onze overheden en de media met alle egards behandeld. Europa is dan ook één van de prioriteiten van de Moslim Broederschap. Zij noemen ons continent ’dar al shaadi’, het zendingsland. Yusuf al Qaradawi, de bekendste goeroe van de Broederschap, zei het klip en klaar: ’De islam zal terugkeren naar Europa, niet door het zwaard, maar door bekeringsdrang.’

 

Europa raakt alles kwijt aan de islam 

Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken: menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van geweten, rechtvaardigheid, en de scheiding van staat en kerk - herstel: moskee. Tientallen Europese journalisten, cartoonisten en schrijvers worden regelmatig met de dood bedreigd door moslims als ze hier over ’durven’ schrijven. Uit de laatste WikiLeaks documenten blijkt dat minstens 35 Guantanamo terroristen geradicaliseerd werden in moskeeën in Londen, alvorens ze erop uit werden gestuurd om het Westen te bevechten.

In datzelfde Groot Brittannië bevinden zich al 80 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. Deze islamitische rechtbanken zijn gebaseerd op de verwerping van het principe van de onschendbaarheid van de mensenrechten. Zo formaliseren deze rechtbanken de ’talaq’, de verstoting van een vrouw door haar man, en daarnaast polygamie, het recht om vrouwen (gewelddadig) te ’tuchtigen’ en het recht om huwelijken met niet-moslims te verbieden.

 

Eurabische nachtmerrie 

Nederland, met al zijn anti-discriminatie wetten, is nu al een gescheiden samenleving. De grootste moskeeën van Europa staan in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse ’founding fathers’ de oceaan overstaken naar het nieuwe continent. The Economist -bepaald geen anti-islamitisch magazine- noemde Rotterdam niet voor niets een ’Eurabische nachtmerrie’.

Deze nachtmerrie is niet alleen een bedreiging voor de autochtone Nederlanders, maar ook voor de joden. Volgens het Joodse Agentschap bereikte het groeiende antisemitisme in West Europa het afgelopen jaar een triest naoorlogs hoogtepunt. De verwachting is dat het in de toekomst alleen maar erger zal worden. In de moslim winkels in hartje Londen zijn antisemitische, haatzaaiende en propagandistische boeken zoals ’Mein Kampf’ en de ’Protocollen van de Oudsten van Zion’ prominente bestsellers.

Denk bijvoorbeeld aan Ilan Halimi, een jonge joodse man uit Parijs, die werd gekidnapt en gemarteld zonder dat er iemand uit de omringende appartementen tussenbeide kwam. Andere inwoners hoorden Halimi’s geschreeuw, maar deden helemaal niets.

In Zweden, een land dat door de Britse krant The Guardian werd omschreven als ’het grootste succes dat de wereld ooit gekend heeft’, verlaten joden in drommen grote steden zoals Malmö omdat het er vanwege het toenemende antisemitisme door met name moslims niet meer veilig is. De Nederlandse liberaal Frits Bolkestein veroorzaakte even een mediarelletje door te stellen dat joden in Nederland ’geen toekomst hebben en maar naar de VS of Israël moeten emigreren.’ Het beroemde Nederland van Spinoza, ooit de schuilplaats voor de Spaanse en Portugese joden die de Roomse inquisitie ontvluchtten, is razendsnel een koninkrijk van angst voor, intimidatie door en onderwerping aan de islam aan het worden. De Joden vluchten eveneens weg uit Antwerpen, ooit trots ’het Jeruzalem van het Noorden’ genoemd.

 

Nieuwe Holocaust

Antisemitisme is een uitbarsting van pure barbaarsheid en is in iedere zichzelf respecterende samenleving een barometer voor tolerantie en beschaving. Als de joden eenmaal zijn verdwenen uit onder andere Amsterdam en Antwerpen zal niets meer hetzelfde zijn in Europa. We moeten daarom niet vreemd opkijken als op een dag -die eerder vroeger dan later zal komen- het aan de islam onderworpen Europa de joodse afstammelingen van de Holocaust zal proberen te verdrijven uit hun thuisland Israël. Deze tweede Shoah, deze nieuwe Holocaust, zal onder het mom van ’vrede en gerechtigheid voor Palestina’ worden uitgevoerd. Dan zal de ultieme barbaarsheid zijn volheid hebben bereikt en zal de aloude Europese beschaving met al zijn verworvenheden definitief ten onder zijn gegaan.