Filosofisch gereedschap om over na te denken

Civis Mundi Digitaal #5

Filosofisch gereedschap om over na te denken

 

Reiner Ruffing, Filosofisch gereedschap. De vijftig belangrijkste filosofische denkbeelden en wat zij voor ons leven betekenen. Uitg. Scriptum, Schiedam.

 

In een van zijn bundels vergelijkt de Franse filosoof Michel Foucault zijn boeken met kleine gereedschapskisten. Bij opening ervan kun je zinnen, ideeën of analyses aantreffen die je kunnen helpen om beter tegen het leven opgewassen te zijn. Dit boek haakt in op die pragmatische benadering van de filosofie. In deze door een waarden- en zingevingscrisis gekenmerkte tijd zijn veel mensen geneigd zich tot de filosofie te wenden in de hoop daar geestelijke oriëntatiepunten en houvast te kunnen vinden. Dit boek wil daarbij behulpzaam zijn met het aanreiken van een aantal boeiende filosofische denkbeelden. Of dat de vijftig belangrijkste zijn, is uiteraard een subjectieve waardering. Wat de filosofische kernvragen zijn, heeft de filosoof Immanuel Kant zoals bekend als volgt kernachtig samengevat: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? En wat kan ik hopen? In dit boek kunnen we op die drie kernvragen een reeks van uiteenlopende antwoorden vinden waar ieder op zijn/haar manier over kan nadenken bij het bepalen van zijn/haar positie in het leven.

            De kritische verhandelingen over vijftig filosofen - van Anaximander (610-540 v. Chr.) tot Judith Butler geboren in 1956 - worden geïntroduceerd met het citeren van een korte kenmerkende gedachte van de betreffende filosoof. Daarna volgt een korte omschrijving van de filosoof waarvan het citaat is, een antwoord op de vraag in welke cultuur/geestesgeschiedenis het gekozen citaat zijn oorsprong vindt, een nadere toelichting van het kenmerkende denkbeeld dat in het citaat kort verwoord is en van de gedachtewereld waarvan het de expressie is. In die trant is het boek rijk gevuld met intrigerende en inspirerende denkbeelden.