Het GrondwetBeraad

Civis Mundi Digitaal #5

Het GrondwetBeraad

 - een samenwerkingsverband van de Nieuwe Nederlandse Grondwet, de stichting Grondwet Triade en the Kgotla Company ‐ voert een driejarig project uit in de periode voorjaar 2011 ‐ voorjaar 2014, onder de titel

Dialoog over onze Nederlandse Grondregels.

Het project bestaat uit 12 Kgotla‐bijeenkomsten (één per seizoen) over thema’s die de Grondwet raken, zoals onderwijs, monarchie, defensie, privacy, wetenschap, kunst, rechtspraak, zorg, religie, sport, democratie, milieu, Europa enz. De eerste Kgotlabijeenkomst gaat over de Grondwet zelf, aan de hand van de volgende zes vragen:

 

1. Wat zijn de positieve en de negatieve kanten van onze Grondwet?

2. Wat verlangt u van onze Grondwet? (Aan welke eisen moet onze Grondwet in het huidige nieuwe centennium / millennium voldoen?)

3. Wat kunnen wij van landen zoals Zuid‐Afrika, Duitsland, Colombia en IJsland leren bij het samenstellen en vaststellen van een nieuwe Nederlandse Grondwet?

4. Wat moet er in onze Grondwet staan en wat niet?

5. Hoe maken wij een nieuwe Grondwet en hoe wijzigen wij die bij tijd en wijle?

6. Wat moet er in de nieuwe Grondwet over de Grondwet staan?

 

Ter nadere informatie treft u hierbij een document over het GrondwetBeraad. U kunt zich aanmelden bij een van de volgende drie emailadressen:

 

Maurits de Brauw, Grondwet Triade maurits@grondwetberaad.nl

Martijn de Liefde, The Kgotla Company martijn@grondwetberaad.nl

Cor Schavemaker, Nieuwe Nederlandse Grondwet cor@grondwetberaad.nl

 

Voor meer informatie en achtergronden kunt u verder lezen:

 

De initiatiefnemers

 • Grondwet Triade staat voor grondige analyse van de huidige Grondwet / creatief ontwerp nieuwe Grondwet / implementatie nieuwe Grondwet / driejarige wedstrijd van multidisciplinair samengestelde studententeams
 • Nieuwe Nederlandse Grondwet staat voor radicale democratie / het volk is soeverein / vanuit zijn gemeenschappelijke basiswaarde maakt het volk zelf zijn Grondwet / hierbij hoort de te volgen weg bij het eindproduct / het volk heeft straks een goed leesbare, algemeen gedragen en door allen gekende Grondwet
 • The Kgotla Company staat voor leiding geven op basis van dialoog/ in Lekgotla (vergadering in de taal van Botswana) worden wensen en verlangens van de bevolking gehoord door gekozen chiefs / Lekgotla is op basis van dialoog op besluitvorming gerichte vergadering

 

Doelen

 • Een dialoog starten over de Grondwet aan de hand van thema’s.
 • De dialogen voeren via de Kgotla‐methode, toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.
 • Krachten bundelen, eenheid en verbondenheid smeden in een proces van dialoogvoering over onze nationale grondregels.
 • Betrokkenheid verkrijgen bij zoveel mogelijk Nederlanders en Nederlandse

groeperingen.

 • Een nieuwe Grondwet laten samenstellen en vaststellen door de Nederlandse bevolking langs de weg van dialoog met gebruikmaking van sociale media.

 

Historische context - Nationaal (selectie)

 • 1579 Unie van Utrecht

- (eerste versie van latere Grondwet)

 • 1581 Plakkaat van Verlaetinghe

- (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring; bevestiging van de Unie van Utrecht)

 • 1798 Grondwet van de Bataafse Republiek
 • 1814 Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
 • 1848 Grondwetsherziening

- (J.R. Thorbecke; legt de basis voor ons huidige stelsel van parlementaire democratie)

 • 1887 Grondwetswijziging

- (vervanging van censuskiesrecht door algemeen kiesrecht; kiesrecht voor mannen met zekere "kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand")

 • 1917 Grondwetswijziging

- ( kiesrecht voor alle mannen ouder dan 23 jaar; passief vrouwenkiesrecht; districtenstelsel vervangen door evenredige vertegenwoordiging; overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs)

 • 1922 Grondwetswijziging

- (invoering actief vrouwenkiesrecht; vrijstelling van dienstplicht voor mensen met gewetensbezwaren; oorlogsverklaring na toestemming van het parlement)

 • 1954 Grondwetswijziging

- (nadere regeling van de verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, ´Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden’)

 • 1971 Grondwetswijziging

- (verlaging van het kiesrecht naar 18 jaar)

 • 1983 Algehele Grondwetsherziening

- (toevoeging van nieuwe grondrechten; afschaffing doodstraf)

Historische Context - Internationaal (selectie)

 • Handvest van de Verenigde Naties, San Francisco, 24 oktober, 1945
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Parijs, 10 december 1948
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Rome, 4 november 1950
 • Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, New York, 19

december 1966

 • Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, New York, 19 december 1966
 • Verdrag inzake de Rechten van het Kind, New York, 20 november 1989
 • Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Nice, 7 december 2000

Inspiratie bronnen

 • The Freedom Charter, The People of South Africa, 1955
 • De Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland, 23 mei 1949
 • Constitución Política De La República De Colombia, 1991 (Antanas Mockus)
 • Nieuwe IJslandse Grondwet in wording

- Op zaterdag 27 november 2010 is de bevolking van IJsland naar de stembus gegaan om burgers te kiezen die een nieuwe grondwet voor het land moeten schrijven. Die gekozen burgers zullen de ‘Constitutionele Vergadering’ gaan vormen. Deze zal uit 31 leden bestaan. De bevolking kiest uit 523 kandidaten de 31 leden: vrachtwagenchauffeurs, hoogleraren, computerfreaks en journalisten. Zij hebben hun plannen in een campagne via de radio verdedigd. Zij kunnen gebruik maken van ideeën van duizend willekeurig gekozen IJslanders, van 18 tot 89 jaar, die zich eerder dat jaar over de grondwet bogen.

 

Planning en thema’s

Data GrondwetBeraad Mogelijke thema’s

Maandag 2 mei 2011 De Grondwet

Maandag 26 september 2011 Het Onderwijs

Maandag 12 december 2011 De Monarchie

Maandag 5 maart 2012 De Defensie

Maandag 4 juni 2012 Uw Privacy

Maandag 24 september 2012 Uw Digitale grondrechten

Maandag 3 december 2012 Onze Rechtspraak

Maandag 4 maart 2013 De Zorg

Maandag 3 juni 2013 De Wetenschap

Maandag 23 september 2013 De Sport

Maandag 9 december 2013 Europa

29 maart 2014 Opening ‐ Jaar van de Grondwet

Locatie 2011: Noordhollandstraat 71 - Amsterdam Buitenveldert (gratis parkeren)

Tijd: 16:00-19:00 uur (inloop 15.30 uur)

Tram 5 en 51 vanaf Station Amsterdam-Zuid / WTC (halte van Boshuizenstraat)

 

GrondwetBeraad

Dialoog over onze Nederlandse Grondregels

Adres: Noordhollandstraat 71 - Amsterdam Buitenveldert

Postadres: 79063 - 1070 NC - Amsterdam

 

Maurits de Brauw - 06 53165454

maurits@grondwetberaad

 

Grondwet Triade

grondwetberaad.nl

 

 

Martijn de Liefde - 06 53400054

martijn@grondwetberaad.nl

 

www.grondwettriade.nl

 

The Kgotla Company

www.kgotla.nl

 

Cor Schavemaker - 030 2332790

cor@grondwetberaad.nl

Nieuwe Nederlandse Grondwet

www.nieuwegrondwet.nl