Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van de Mens

Civis Mundi Digitaal #6

Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van de Mens

 

Het College van Bestuur van de EUR heeft de Stichting Civis Mundi bevoegd verklaard tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van de Mens. Dr. M.H.N. Schermer is de eerste hoogleraar op deze nieuw te vestigen leerstoel. In het volgende nummer zal het vakgebied van deze leerstoel nader worden toegelicht.

Eerder is de Stichting Civis Mundi bevoegd verklaard tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Marli Huijer is sinds 2008 bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.

Beide leerstoelen liggen in de lijn van het streven van Civis Mundi tot bevordering en ondersteuning van interdisciplinair denken en onderzoek als antwoord op de fragmenterende en desintegrerende krachten en tendenties in onze moderne samenleving en cultuur. Beide leerstoelen zijn tevens bedoeld als een bijdrage tot een filosofische en wetenschappelijke reflectie op de ontwikkelingsmogelijkheden, -problemen en -perspectieven van de moderniteit zoals die zich na twee eeuwen ideologische machtsstrijd (1789-1989) als denkrichting heeft doorgezet. En dit is eveneens een van de doelstellingen van Civis Mundi. (Zie voor een nadere toelichting de algemene informatie van dit tijdschrift)