Volg hét gefundeerde sociale debat

Civis Mundi Digitaal #6

Volg hét gefundeerde sociale debat

 

Op de nieuwe debatsite www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren wetenschappers over maatschappelijke kwesties. Ofwel, geen gratis opinies, maar empirische betogen in leesbare artikelen.

De site is een initiatief van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Tilburg, MOVISIE en TSS, het Tijdschrift voor sociale vraagstukken. www.socialevraagstukken.nl wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, met steun van de zogenoemde ‘dragers van het maatschappelijke debat’, waaronder Paul Schnabel, Evelien Tonkens, Mark Bovens, Mirko Noordegraaf, Rutger Claessens, James Kennedy, Jan Willem Duyvendak, Godfried Engbersen, Willem Schinkel, Margot Trappenburg, Halleh Ghorashi, Hans Boutellier.