Filosofisch café Haarlem -Jaarprogramma 2011-2012

Civis Mundi Digitaal #7

Filosofisch café Haarlem

Jaarprogramma 2011-2012

 

  

Het Filosofisch café Haarlem wil ook dit seizoen mensen de gelegenheid bieden zich te bezinnen in samenspraak met anderen op onderwerpen die momenteel spelen in de samenleving. Na een inleiding door een deskundige op het thema kunt u hierover van gedachten wisselen met elkaar en met de inleider. Het worden weer interessante én uitdagende avonden!

Op woensdag 14 september combineert schrijfster en filosofe Joke Hermsen in haar inleiding twee van haar essays: Windstilte van de ziel en Stil de tijd. Met deze laatste heeft zij de Jan Hanlo essayprijs 2011 <http://www.essayprijs.nl/> gewonnen. Haar beschouwingen draaien om het fenomeen ’tijd’. Enerzijds behandelt zij het heden, de kern vattend van ons aller worsteling met het drukke dagelijks bestaan. Anderzijds schetst zij een filosofisch beeld van het begrip ’tijd’ aan de hand van filosofen en andere denkers door de eeuwen heen. Zij hanteert daarbij een gedegen, maar tegelijkertijd luchtige en toegankelijke stijl. Windstilte van de ziel is doortrokken van een opvallende rust en een stilte. Het lezen van het essay creëert als het ware een windstil hoekje in de ziel van de lezer en is daarmee bijzonder overtuigend in zijn pleidooi vóór de noodzaak van het ervaren van innerlijke tijd.

Aansluitend zal er in een leeskring gesproken worden over het boek ‘Stil de tijd’. U kunt zich opgeven bij de boekhandel en bij Antje van der Hoek.

Tijd: 5 woensdagavonden in het najaar: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 en 30/11 van 20.00 - 21.45u

Plaats: Remonstrantse Kerk Haarlem, ingang Oranjekade 1

Gespreksleiding: Dr Antje van der Hoek (tel 0252-211204, mail: hoek@nedtruss.com).


Op woensdag 26 oktober zal Thierry Baudet ons meenemen in zijn filosofische kijk op de huidige politieke ontwikkelingen met o.a. de vraag: Past de invulling van ons democratisch bestel nog in deze tijd? Filosoof Mr. Thierry H.P. Baudet (1983) is jurist en historicus en verbonden aan de Universiteit Leiden. In maart 2010 publiceerde hij de essaybundel ’Conservatieve Vooruitgang’, waarin belangrijke conservatieve denkers van de 20e eeuw worden geportretteerd. Baudet leidde in de afgelopen jaren tientallen discussies en debatten, niet alleen met een politiek-maatschappelijke insteek, maar ook over muzikale en kunstzinnige onderwerpen. Hij is een vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Europeanen, die op frisse wijze naar oude vraagstukken kijkt.

Op woensdagavond 18 januari 2012 geeft Ger Groot een inspirerende inleiding over filosofie versus literatuur. Er komen vragen aan de orde als: Wat hebben literatuur en filosofie met elkaar van doen? Kunnen ze elkaar van dienst zijn? ’Fictie is nooit alleen maar fictie, en werkelijkheid nooit alleen maar de realiteit.’ Romanschrijvers geven antwoorden op levensvragen. Filosofen ook. Het gaat om het verschil in benadering. Filosoof en schrijver Dr. Ger A.M. Groot (1954) doceert wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast publiceert hij veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Hij is in september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar ’Filosofie en literatuur’ aan de Radbout Universiteit te Nijmegen. Zijn oratie was getiteld Vergeten te bestaan; echte fictie en het fictieve ik. Groot, van huis uit rooms-katholiek, belijdt in woord en geschrift dat hij atheïst is, maar hij rekent zich tot de ’gemiddelde atheïsten’ die zich net als de ’complexloze gelovige’ niet op stang laat jagen.

Op woensdagavond 14 maart 2012 is het thema De vrije wil; dit is het eindexamenonderwerp van VWO leerlingen die filosofie in hun pakket hebben. Als spreker hopen we een van de schrijvers van het boek De Vrije Wil te krijgen. We betrekken de docenten filosofie van middelbare scholen bij de invulling en streven er dan ook naar om veel middelbare scholieren aanwezig te hebben op deze avond. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Op alle avonden zal filosofische boekhandel Spijkerman aanwezig zijn met een boekentafel met titels passend bij het thema en een klein assortiment overige filosofie boeken.

In de maand van de filosofie april 2012 zullen we in samenwerking met de filosofische boekhandel Spijkerman een programma verzorgen dat past bij het thema van die maand.

Het Filosofisch café Haarlem vindt plaats op woensdagavonden in de remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem en starten om 19.45 uur.

Meer informatie op http://www.kerkpleinhaarlem.nl/remvvh/cafe.html of bij Marianne Waling-Huijsen, tel (0252) 530746, mobiel (06) 16370875, of per mail fil.cafehaarlem@gmail.com. Op dat e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de mailaankondiging van elk volgend Filosofisch café Haarlem.