Nieuwe website met informatie over het Midden Oosten en Noord-Afrika

Civis Mundi Digitaal #9

Nieuwe website met informatie over het Midden Oosten en Noord-Afrika

 

Graag brengen wij een nieuw informatie- en communicatiekanaal over het Midden Oosten en Noord-Afrika onder de aandacht van onze lezers. Vanaf eind september is de nieuwe website www.fanack.com voor iedereen toegankelijk die belangstelling heeft voor informatie over en vanuit de regio.

De website biedt feitelijke en gewogen informatie, toegankelijk voor een breed publiek, in het Arabisch en het Engels. Daarbij komen aspecten van de politiek, cultuur, historie, economie, toerisme en infrastructuur aan de orde.

Fanack.com voorziet in de toenemende behoefte aan vrij toegankelijke, gedegen informatie, onafhankelijk van overheden of belangengroepen.

De website omvat nu een zestal landendossiers, in alfabetische volgorde: Israel, Libanon, Oman, de bezette Palestijnse gebieden, Qatar en Syrië. Daaraan zullen in de nabije toekomst de overige landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden toegevoegd.

Verder zijn er speciale hoofdstukken te vinden, waarin primaire bronnen geraadpleegd kunnen worden zoals VN resoluties, de Camp David Akkoorden en de Palestine Papers. Ook zullen regionale thema’s beschikbaar komen, zoals water, energie, en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Kortom Fanack.com is "werk in uitvoering".

Fanack.com is een particulier initiatief, gericht op het uitgroeien tot een marktconform operende internetonderneming. Aan de website is een professionele redactionele staf verbonden.