Afghanen zijn ons zat, laten we stoppen met ’Kunduz’

Civis Mundi Digitaal #10

door Hans Feddema

AFGHANEN ZIJN ONS ZAT, LATEN WE STOPPEN MET ‘KUNDUZ’

 

Hans Feddema*

 

Anders dan in Palestijnse gebieden of Syrie voert in Afghanistan het Westen zelf een bezettingsoorlog. Dat raakt elk van ons extra, omdat Nederland door F16’s en een trainingsmissie impliciet aan die bezettingsoorlog meedoet en er dus mede verantwoordelijkheid voor draagt. Te meer omdat we dat laatste vaak niet door hebben, net als premier Balkenende zich in 2003 te weinig daarvan bewust was toen hij voor de telefoon ja zei tegen president Bush op diens verzoek om politieke steun voor zijn invasie in Irak. Jaren later leidde dat indirect tot zijn vervroegd aftreden.

Oorlog is een zaak van leven en dood. Politieke steun daaraan is dus geen ‘peanuts’. Alles wijst er op dat het kabinet-Rutte evenals D’66, GroenLinks en Christen-Unie in 2011 die wezenlijke politieke kant van ‘Kunduz’ niet goed hebben doordacht. In het islamitische tribale Afghanistan woedt al enige jaren een harde en bevoogdende bezettingsoorlog vanuit het Westen. Het weten dat bezetting pijn doet, lijkt wat weggezakt in ons denken. 

Toen ik op een politieke bijeenkomst eens zei: ‘Kunduz’ is geen vredes-, maar een oorlogsmissie’, gaf dat even een schok, ook toen ik dit op een partijcongres herhaalde en toevoegde dat we moeten ophouden woorden als ‘civiel’ te gebruiken. Een missie in de context van oorlog en bezetting is immers niet civiel. De recente massale protesten tegen de Amerikaanse bezetting naar aanleiding van Koranverbrandingen in Bagram stellen me hierover in het gelijk. Er zijn sindsdien zes Amerikaanse militairen door Afghaanse collega’s gedood en in ‘Kunduz’ kunnen Nederlanders niet buiten hun poorten opereren. Onder die ‘dodende’ collega’s waren ook Afghaanse politieagenten. Zijn ook wij die niet aan het trainen?

De Afghanen zijn de westerse bezettingsmacht zat, blijkt nu, en willen, zoals een NOS-correspondent het uitdrukt, ‘slechts dat hun cultuur, religie en land met rust gelaten wordt’. Ze willen zich ontwikkelen vanuit hun eigen tribale rechtssysteem en terecht geen westerse kolonialisme meer na die van de Britten en Russen. De massale Afghaanse protesten zijn een onthullend signaal, dat het Westen er zo snel mogelijk weg moet. Wat ‘Kunduz’ betreft, al morgen in mijn optiek. Dan kunnen D’66, GroenLinks en ChristenUnie hun geweten zuiveren over hun impliciete steun aan oorlog en semi-koloniale bezetting en kan het kabinet elders wat minder bezuinigen. Het gaat daarbij dan niet om een heel groot bedrag, maar het zou niettemin ook politiek-symbolisch van belang kunnen zijn gezien bittere pil van extra bezuinigingen.

Het impliciet meedoen aan een bezettingsoorlog is bovendien kortzichtig, omdat die  oorlog slecht verloopt. De Amerikaanse kolonel Daniel Davies komt er eerlijk voor uit, dat ‘niemand nog in die oorlog gelooft’. In een militaire tijdschrift schrijft Davies: ’M’n superieuren bedriegen  het Pentagon en het Amerikaanse volk, hoe lang moeten we nog sneuvelen voor een missie die niet werkt?’(NRC 27-2).De Afghanen zijn de bezetting zat en Nederland opereert impliciet in het kader van een oorlog die niet werkt. Tel uit je winst. In andere woorden: kabinet-Rutte stop met ‘Kunduz’.

 

* Dr Hans Feddema is antropoloog, publicist, vredesactivist en medeoprichter GrLinks