Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam

Civis Mundi Digitaal #10

Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam

 

In het Koninklijk Paleis Amsterdam is van 29 juni tot en met 16 september 2012 de tentoonstelling Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam te zien. In de tentoonstelling staat het gebouw als Frans Koninklijk Paleis centraal en wordt ingegaan op de bijzondere erfenis van het regeringsbeleid van Lodewijk Napoleon als eerste koning van Holland.

In de tentoonstelling tonen het gebouw, het meubilair, unieke (kunst)voorwerpen en speciaal voor de tentoonstelling gemaakte mini-documentaires vanuit verschillende perspectieven het bijzondere verhaal van Lodewijk Napoleon als eerste koning van ons land en eerste bewoner van het Paleis op de Dam. Koning Lodewijk laten leven is de opzet  in de tentoonstelling en bijbehorende publicatie.

Op 20 april 1808 veranderde het stadhuis van Amsterdam in een koninklijk paleis toen de 29-jarige koning Lodewijk Napoleon (1778-1846) als eerste koning van ons land er zijn intrek nam. Vijf jaar diende het als Frans - Koninklijk en Keizerlijk - Paleis. Het zouden bepalende jaren blijken voor het gebouw en voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Niet alleen in het gebouw heeft koning Lodewijk Napoleon zijn sporen nagelaten. Met zijn beleid bouwde Lodewijk in de vier jaren van zijn koningschap voort op hervormingen die tussen 1795 en 1806 tijdens de Bataafse Republiek waren ingezet. Hij bespoedigde en implementeerde belangrijke maatregelen die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. In 1810 werd Lodewijk Napoleon gedwongen afstand te doen van de troon en werd Holland ingelijfd bij Frankrijk. Na het vertrek van de Fransen heeft het gebouw zijn paleisfunctie behouden en is het thans ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. Willem I die in 1814 de troon besteeg heeft veel van hetgeen door Lodewijk Napoleon werd bewerkstelligd voortgezet, evenals de latere Oranjevorsten.

Symposium: Voorafgaand aan de tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam wordt er een publiekssymposium georganiseerd, op vrijdag 22 juni 2012 in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam. Tijdens het symposium wordt dieper ingegaan op de transformatie van Stadhuis naar Paleis en het regeringsbeleid en maatregelen die Lodewijk Napoleon nam.

Publicatie: Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt bij WBooks de publicatie: Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam.