The Hague Security Delta (HSD) zet veiligheidssector op de kaart

Civis Mundi Digitaal #11

The Hague Security Delta (HSD) zet veiligheidssector op de kaart

 

The Hague Security Delta (HSD) moet net zo’n gevestigd begrip worden als Den Haag, Internationale stad van recht en vrede. Dat is de inzet van 95 vertegenwoordigers uit de veiligheidsbranche in de Haagse regio. Ze gaven gehoor aan een uitnodiging voor de startbijeenkomst van The Hague Security Delta op 27 maart 2012 bij de Kamer van Koophandel Den Haag. De initiatiefnemers zijn afkomstig uit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheid.  

Den Haag wereldspeler in veiligheid
Nu telt de branche in Den Haag al circa 300 bedrijven, 20.000 banen en een omzet van 1.2 miljard euro. Daarnaast bestaan in de regio zo’n 4000 bedrijven, onderwijs-, kennis- en overheidsinstellingen die zich op één of andere manier bezighouden met veiligheid. De Haagse regio is onder meer sterk in forensisch onderzoek, bestrijding cybercrime en bescherming van vitale infrastructuur. Een groeiend aantal bedrijven, onderzoekers en overheden werkt onder de naam ’The Hague Security Delta’ (HSD) samen aan nieuwe kennis en oplossingen op het gebied van veiligheid. Om (inter-)nationale veiligheidsvraagstukken op te lossen die geen van de partijen individueel kan beantwoorden.

The Hague Security Delta (HSD)
"De nabijheid van zoveel partijen in dezelfde branche levert een ongeëvenaard aanbod aan kennis en kunde, onderzoeksfaciliteiten, en hoogopgeleid personeel. Met een minstens zo groot economisch potentieel", aldus Marius Varekamp, Voorzitter van Kamer van Koophandel Den Haag. De komende twee jaar zetten zeven initiatiefnemers zich in om de veiligheidsindustrie in de regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten en zo de marktpositie te versterken. TNO, Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Haagsche Hogeschool, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), Twijnstra & Gudde, WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) en Kamer van Koophandel Den Haag investeren gezamenlijk 650.000 Euro (in geld en mankracht). Gemeente Den Haag en het Ministerie van EL&I onderstrepen het economisch belang en steken gezamenlijk ruim 1,5 miljoen Euro in het project.

Samenwerking is eigenlijk heel simpel
HSD is in de eerste plaats een innovatienetwerk. Omdat veiligheidsoplossingen vaak een integrale aanpak vereisen die de capaciteit van individuele bedrijven overstijgt, is samenwerking met partners van groot belang. Tijdens de startbijeenkomst spraken dan ook diverse nieuwe netwerkpartners hun steun en medewerking aan het initiatief uit, waaronder Siemens Nederland, Thales en Trigion. ’We zijn verslaafd geraakt aan samenwerking," zei businessunit manager Ron Knaap van beveiligingsbedrijf Trigion op de HSD-startbijeenkomst. "De afgelopen tijd hebben we samen met partners heel succesvol aan projecten gewerkt. Je komt tot oplossingen waar je alleen niet toe in staat bent. We zijn erachter gekomen dat samenwerking eigenlijk heel simpel is: je moet het willen. Deze regio heeft alles in huis om van The Hague Security Delta een succes te maken."

Laboratorium Sociale Veiligheid

Living Lab Veiligheid is zo’n voorbeeld van samenwerking in de sector: een nieuw innovatief project op het terrein van de Sociale Veiligheid. In Den Haag wordt op een aantal locaties een praktijkomgeving gecreëerd om nieuwe maatregelen voor veiligheid en leefbaarheid uit te testen. Zo kunnen methodieken en technieken worden verfijnd, voordat besloten wordt tot invoering op grote schaal. Eind 2012 moet het lab operationeel zijn. Het is een project van TNO, Twynstra Gudde, de Haagse Hogeschool, het Verwey-Jonker Instituut en het Public Security Innovation Centre.  

Vijf innovatiehuizen
HSD start met vijf innovatiehuizen die werken aan oplossingen voor de grote veiligheidsvraagstukken van deze tijd. Ze vragen om een integrale benadering vanuit meerdere disciplines:
- Nationale veiligheid,
- Stedelijke veiligheid,
- Forensisch onderzoek,
- Cybercrime & security,
- Veiligheid van vitale infrastructuur.
Samenwerkende partijen brengen knowhow, expertise en professionals in om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ze delen kosten en onderzoeksfaciliteiten. De eerste stap is een inventarisatie van veiligsheidsvragen bij het bedrijfsleven en de overheid. Waar zitten de grootste bedreigingen nu en in de toekomst?
De initiatiefnemers gaan de plannen verder uitwerken met de partners die zich hebben gemeld voor de vijf innovatiehuizen. Eind 2012 zal er duidelijkheid zijn over de inrichting van het HSD Netwerk, de HSD Ontwikkelingsmaatschappij en de HSD Innovatiehuizen.
http://www.thehaguesecuritydelta.com/