Op weg naar een kernwapenvrij Midden-Oosten?

Civis Mundi Digitaal #12

door SWC

Op weg naar een kernwapenvrij Midden-Oosten?

 

"Terwijl de wereld gespannen afwacht hoe de ontwikkelingen rond het nucleaire programma van Iran verlopen, wordt in Finland gewerkt aan de oplossing van een verwant en nog veelomvattender probleem: het omvormen van het gehele Midden-Oosten, van Egypte to aan Iran, tot een officiële ‘massavernietigingswapen-vrije zone’. Het is een bijzonder complexe opdracht die de Finnen namens de Verenigde Naties uitvoeren. Zelfs een klein succes, zoals alleen al het overtuigen van Israël om aan de conferentie deel te nemen, kan een groot positief effect hebben."

We ontlenen dit aan een opmerkelijk artikel in Internationale Spektator juni 2012. De eerste hobbel die genomen moet worden, aldus de auteurs, waaronder CDA prominent Ruud Lubbers,  is hoe Israël aan boord te krijgen bij deze nieuwe vredespoging. Vooralsnog is daarop weinig perspectief. Het zijn vooral oud-politici, niet langer geremd als zij worden door de belangen en loyaliteiten van het machtscircuit waarvan zij eens deel uit maakten, die nu lansen breken voor geleidelijke afschaffing van kernwapens als militair instrument. Op initiatief van Henry Kissinger hebben oud-politici in Amerika de VS begin 2007 al opgeroepen een eerste stap te zetten in een wereldwijde campagne die zou moeten uitmonden in een kernwapenvrije wereld. In lijn hiermee hebben voormalige regeringsleiders in Europa begin januari 2010 in de Neue Zürcher Zeitung voorstellen bekend gemaakt die ertoe moeten leiden dat op gefaseerde wijze vóór 2025 alle kernwapens uit de wereld verwijderd worden. Dat standpunt deelt inmiddels ook de Amerikaanse president Obama.

Op de vijfjaarlijkse toetsingsconferentie over het No- Proliferatie Verdrag in mei 2010 is door de 189 deelnemende landen met instemming van de VS een slotverklaring aangenomen om in 2012 een conferentie te houden met als inzet het kernwapenvrij maken van het Midden-Oosten, inclusief Israël, in het kader van een omvattend vredesplan voor de hele regio. Dat kreeg op die conferentie ook de steun van de Iraanse leider Ahmedinejad en zou een eerste welkome stap zijn in de richting van een kernwapenvrije wereld. De kans hierop is echter gering, zolang het vredesproces ter oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict muurvast zit.

 

SWC