Sluitingstijd kerkgebouwen

Civis Mundi Digitaal #12

Sluitingstijd kerkgebouwen

 

Komende tien jaar is naar schatting vijfentwintig procent van de kerkgebouwen van protestantse en katholieke huize boventallig. Dat komt neer op sluiting an gemiddeld 110 gebouwen per jaar, zo’n twee per week. Ook kleinere kerkgenootschappen hebben te maken met verlies van leden. Voor een kwart van de christelijke kerken loopt het tegen sluitingstijd.

Daling van het aantal kerkleden en vooral kerkbezoekers brengt kerkenraden en kerkbesturen in de problemen. Ingrijpende reorganisatie door samenvoeging of teamvorming wil nog wel eens verlichting brengen. Maar ook dan komt pijnlijk aan het licht dat het aantal gebouwen te groot en de last van exploitatie te hoog is. Veel parochies en gemeenten teren ongelooflijk hard in, zodat niet altijd aan herbestemming, afstoting of sluiting te ontkomen valt. Welke criteria hanteer je daarbij en welk beleid ligt daaraan ten grondslag? Hoe pak je dat pastoraal en bestuurlijk aan? En is daar wel markt voor?

"We kiezen voor mensen, niet voor stenen", luidt een veelgehoord adagium van hedendaagse kerkleiders. Critici vragen zich af of dit wel een houdbare stelling is of eerder een geforceerde tegenstelling. Met de Task Force Toekomst Kerkgebouwen zetten zij zich in voor het behoud van kerkgebouwen en kloosters. In plaats van vermindering pleiten zij voor meer variatie, in de vorm van ‘ander gebruik’. Andere initiatiefnemers maken zich sterk voor een meer professionele aanpak van het afstoten en herbestemmen van kerkelijke gebouwen. De nieuwe organisatie Thesauros Vastgoed BV helpt kerkbesturen de rekensom op te maken en te zorgen dat het geld bij afstoten in huis blijft en niet terecht komt bij derden.

Hoe beleidsmatig, procesmatig en projectmatig omgaan met een ander gebruik van kerkgebouwen? Die vraag staat centraal op een seminar op 27 september aan de Universiteit van Tilburg, georganiseerd door Luce/CRC in samenwerking met het oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) en Thesauros BV.

 

Meer informatie: luce-crc@uvt.nl; 030-253 1882/2149