Herbenoeming prof. Marli Huijer

Civis Mundi Digitaal #12

Herbenoeming prof. Marli Huijer

 

De stichting Civis Mundi heeft prof. Marli Huijer met ingang van 9 juli 2012 op de bijzondere leerstoel ‘Filosofie van cultuur, politieke en religie’ vanwege onze stichting, die deel uitmaakt van de faculteit wijsbegeerte herbenoemd voor de periode 2012-2016. De afgelopen vier jaar heeft zij blijkens informatie uit de faculteit wijsbegeerte niet alleen uitstekende bijdrage geleverd aan het facultaire onderwijs en onderzoek, maar tevens een eigen positie opgebouwd in de publieke ruimte met de publicatie van haar boeken, artikelen en voorts met haar lezingen, debatbijdragen en mediaoptredens. Zij begeleidt bovendien een reeks van relevante promotietrajecten. De eerste heeft zij zopas afgerond. Onze stichting heeft haar daarom met dank voor haar verrichtingen in de eerste aanstellingsperiode gaarne herbenoemd en wenst haar veel succes bij de realisatie van haar programma voor de tweede aanstellingsperiode.