Herinnering afscheidssymposium 28 september

Civis Mundi Digitaal #15

Beste abonnees,

Graag wil ik u herinneren aan het afscheidssymposium van prof. dr. S.W. Couwenberg dat aanstaande vrijdag 28 september, op de Erasmus Universiteit Rotterdam zal plaatsvinden.

Per 1 juli zal prof. Couwenberg zijn taken als hoofdredacteur van Civis Mundi neerleggen. Ter ere van zijn grote verdiensten voor Civis Mundi wordt dit symposium georganiseerd. Tevens zal op dit symposium het vijftig jarig bestaan van Civis Mundi gevierd worden. Het thema van het symposium is "integratie" waarover auteurs van Civis Mundi en oud-collega’s zullen spreken. Ook Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Gerd Leers is bereid gevonden een toespraak te houden. Kortom het beloofd een zeer interessant en feestelijk symposium te worden.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor dit symposium door een e-mail te sturen naar couwenberg@ese.eur.nl.

Ik hoop u vrijdag te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Eva Eijkelenboom, Redactie Civis Mundi

wetenschappelijk afscheidssymposium Prof.Dr S.W. Couwenberg 28 september 2012

Locatie: Erasmusuniversiteit: Gebouw M (Middenhal 1e M1-01)

Aanvangstijd: 10.30 u

Lunch: 12.30 -13.15 u

Afsluiting/receptie 17.00 u

Dagvoorzitter: Bert Snel, redacteur van Civis Mundi

 

Toelichting

 

Civis Mundi bestaat dit jaar 50 jaar. Professor Couwenberg is vanaf het begin - de eerste 10 jaar heette het tijdschrift nog Oost-West .-  hoofdredacteur geweest. Hij heeft kenbaar gemaakt per 1 juli 2013 deze taak neer te leggen. Op 28 september 2012 organiseren wij als oud-collega’s en auteurs van bijdragen aan Civis Mundi een symposium ter ere van Couwenbergs grote verdiensten voor het tijdschrift. Het aantal onderwerpen waarover hij in Civis Mundi heeft geschreven is zo omvangrijk en gevarieerd dat we een keuze hebben moeten maken. Gekozen is voor een actueel thema, waarover Wim Couwenberg in de loop der jaren vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken en niveaus zijn licht heeft laten schijnen: integratie.

Tevens zal het laatste door hem geschreven Civis Mundi Jaarboek worden gepresenteerd:  Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60 - Van linkse dominantie naar liberale triomf. Het verheugt ons zeer dat Gerd Leers, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel bereid is gevonden een toespraak te houden.

 

Programma (tijden zijn bij benadering)

 

Ochtend:

10.30               Ontvangst koffie/thee

11.00               Opening

11.10               Presentatie jaarboek Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60 - Van linkse dominantie naar liberale triomf. Met korte toelichting Wim Couwenberg

11.25               Paul Cliteur: Couwenbergs visie op multiculturaliteit

11.55               Hans Jansen: Oost en West

12.30-13.15     Lunch

 

Middag:

13.15               Meindert Fennema: elites en integratie

13.45               Dick Pels: Couwenbergs visie op Europese Integratie

14.15               Joost Niemöller: het immigratietaboe

14.45               Mat Herben: Couwenbergs betekenis voor de politiek

15.15               Bert Snel: Hoezo debat over integratie?

16.00               Toespraak van Gerd Leers van Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

16.30               Discussie

17.00               Dankwoord Wim Couwenberg

17.15               Afsluiting en receptie

 

 

 

 

Sprekers op het Civis Mundi Couwenberg symposium op 28 september 2012

 

Prof. Dr. Paul Cliteur

Jurist en filosoof

Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap Universiteit Leiden

 

Prof. Dr. S.W. Couwenberg

Dir/hoofdred. Civis Mundi

Em. hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Erasmus Universiteit

 

 

Prof. Dr. Meindert Fennema

Socioloog en politicoloog

Em hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen

Universiteit van Amsterdam

 

 

Mat Herben
Journalist en adviseur Media en Politiek

Oud lid Tweede Kamer

 

 

 

Drs Gerd Leers

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

 

 

Joost Niemöller

Journalist/commentator

Auteur Het immigratietaboe

 

 

 

Dr. Dick Pels

Socioloog en filosoof

Voormalig hoogleraar sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Voormalig hoogleraar sociologie aan Brunel University in Londen

Directeur Wetenschappelijk Bureau Groen Links

 

 

 

Prof. Dr. Gijsbert Snel

Socioloog, criminoloog en methodoloog

Redacteur Civis Mundi

Voormalig hoogleraar criminologie Vrije Universiteit

Em. hoogleraar Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam