Verkiezingsprogramma’s komen nog altijd traditioneel tot stand

Civis Mundi Digitaal #13

Verkiezingsprogramma’s komen nog altijd traditioneel tot stand

Geen van de politieke partijen in de Tweede Kamer heeft bij het samenstellen van haar verkiezingsprogramma  op grote schaal vooraf de kiezer via online media de betrokken. Dat blijkt uit een inventarisatie door communicatieadviesbureau MSL. "Een gemiste kans: sociale media bieden unieke mogelijkheden om vast te stellen welke thema’s leven bij de kiezer", zegt Erik Martens, specialist public affairs van MSL

In een tijd waarin het aantal zwevende kiezers steeds verder toeneemt,  komen de verkiezingsprogramma’s nog altijd op de traditionele manier tot stand:
experts (delegaties van fractie, bestuur en soms een wetenschappelijk bureau) schrijven het concept. Leden hebben vervolgens de gelegenheid om slechts op onderdelen amendementen in te dienen, waarna het partijcongres het programma ’afzegent’.

"In de Angelsaksische cultuur, zeker in de Verenigde Staten is het in kaart brengen van meningen en issues bij de totstandkoming van de programma’s volkomen geaccepteerd ", aldus Erik Martens. "Je ziet daar ook grote en zeer invloedrijke grassroots bewegingen die recht uit de samenleving komen."

Alleen de SP en de PvdA hebben bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s een beperkte vorm van crowd sourcing gepleegd door kiezers in de gelegenheid te stellen meningen te geven over ’de toekomst van de zorg’ (SP) en ’ideeën over de toekomst van Nederland’ aan te dragen (PvdA ).

Opmerkelijk is de positie van de Piratenpartij, die zegt voor een vrije informatiesamenleving te staan. De partij -momenteel niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer-  stelde haar sympathisanten weliswaar in staat om via het internet thema’s aan te dragen, maar  voorwaarde voor deelname was wel dat ze betalend lid moesten zijn van de Piratenpartij.


http://www.msl.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Erik Martens, director Public Affairs, erik.martens@msl.nl / 06 24792837