Arabische Lente: nieuwe grondwetten

Civis Mundi Digitaal #14

Arabische Lente: nieuwe grondwetten


In december aanstaande wordt in Tunesië de eerste versie van de nieuwe grondwet aan het parlement voorgelegd. Dankzij de inspanningen van seculiere krachten, die de minderheid vormen ten opzichte van de orthodoxe en de niet-orthodoxe islamitische partijen, is het gelukt om een verbod op heiligschennis en een beperkende omschrijving van de gelijkheid van man en vrouw uit die eerste versie verwijderd te krijgen.

In Egypte wordt momenteel een maatschappelijk debat, in casu een felle politieke strijd, gevoerd over het nog onvolledige ontwerp nieuwe grondwet. Hierbij worden deskundigen geraadpleegd. Het volk kan reageren via een website onder de leus "Ken uw grondwet". Betogingen en demonstraties worden gehouden. De Grondwetgevende Vergadering (100 zetels, voor meer dan de helft bezet door islamieten, onder wie salafisten) moet komende maand het ontwerp nieuwe grondwet vaststellen. In december wordt dan over de tekst een referendum gehouden. In de ontwerptekst staat over de sharia hetzelfde als in artikel 2 van de huidige grondwet, namelijk dat de principes van de sharia de belangrijkste bron van wetgeving zijn. Veel islamieten, in het bijzonder de salafisten, willen dat de sharia zonder meer de belangrijkste bron is en dat de woorden "de principes van" geschrapt moeten worden. Andere heikele punten zijn de gelijkheid voor de wet van mannen en vrouwen, de macht van de president, de positie van het leger, de godsdienstvrijheid van niet Abrahamitische godsdiensten.

Ontleend aan het logboek van Cornelis Schavemaker, 26 oktober 2012

www.nieuwegrondwet.nl/logboek