Gedichten

Civis Mundi Digitaal #15

door Manuel Kneepkens

Sinterklaasvers

 

Wat concludeert de Jurist op Sint Nicolaasavond?

Dat Zwarte Piet ‘een racistisch fenomeen’ is

in strijd met art. 1 van de Grondwet...

en de VN-Verklaring van de Rechten van Mens?                                 ?

 

Dat de Goedheiligman ten aanzien van zijn paard

dat onafgebroken over gladde daken kletteren moet

art..16 Gezondheids- en Welzijnswet Dieren

stelselmatig overtreedt?                                 ?

 

Dat al dat kwistig pakjes gooien door de schoorsteen

in strijd is met de Warenwet

en de Wet Cadeaustelsel

bovendien?

 

Welnee! Hij peinst over het auteursrecht

Berust het bij de dichter

of ...

bij het Warenhuis " De Bijenkorf"

 

als daar de dichter  

als Hofpoëet van Sint Nicolaas

een kunstig rijm maakt bij uw surprise?

 

Zie, hoe hij fijntjes glimlacht de Jurist...

 

Na het drinken van wat glazen Bisschopswijn

op Pakjesavond

te onverwacht, te dwaas is zijn conclusie:

            

              Het auteursrecht op het Sinterklaasvers

         

                ( Uitbetalen in chocoladeletters!)   

                            

                               berust bij ...

 

             S                                L     

                  I        T    E      K     A       S

                     N             R               A 

 

De Verdachte -Gedicht op een dagvaarding

 

 Hoe hij, Verdachte, de brede marmeren trap opdanste

 

alstoen, aldaar, althans in Slavenburgs bankgebouw

althans op de Coolsingel, althans te Rotterdam

 

over zijn kop een nylonkous van begeerte, geluid-

loos

 

de safe opendraaide achter een Van Dongen

althans een schilder met mondain koloriet

 

zijn glacè gehandschoende hand liet gaan

door de coupures, de effecten, de obligaties

 

zwart geld nog behorend de Comtesse de Noailles

 

althans een demi-mondaine uit ’t Interbellum

althans een Dame, sprakeloos van chic...

 

Hoe hij, verdachte, alstoen, aldaar op de Coolsingel

althans te Rotterdam

 

openwrikte bij de Hoofddirecteur, de gebeeldhouwde deur

van diens slaap, in de holte van diens lakens

 

pardoes, zich vleide tussen HOM en zijn Affaire, goud-

blond, uitgeput _ ’t schaamhaar nog als met parels bedauwd

 

Ach, als op een prent van Utamaro, althans een prent

uit Oud -Japan

 

verstarden alstoen, aldaar op de Coolsingel

althans te Rotterdam

 

twee Damesbillen en een witte Directeuren(punt)hoed

tot een klare, golvende

 

                                      S C H R E E U W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat Verdachte alstoen , aldaar bevlekkende

de Melkweg, althans de Coolsingel

 

is weggevlucht, als een lila hondenstaart, althans

als een (pimpel)paars skelet

 

Stenig hen, radbraak hem! En negen maanden

zonder af-

 

trek! En TBS!

 

Cicaden

 

O, jullie op het puntje van de speer van Pallas Athene

gezeten, zo doodgemoedereerd

als op een geknakte

gras-

//

spriet

 

Okerbruin is jullie waarheid

als Ithaca in de zomer

want dat snerpt maar,dat snerpt maar

 

Odysseus, Odysseus, wie verwoestte Guernica?

Wie Troje?

Wie Rotterdam?

 

Toch, Cicaden, alleen jullie karkassen

van eeuwige jeugd, zo heimelijk soldatesk

gelegerd

in de bermen langs de sluipwegen

richting zee

houder hier ’s zomers het slagveld van de hitte

menselijk

 

En de Conventies van Genève dan?

 

Wel... Humanitair Oorlogsrecht komt in de Ilias voor...

 

            Achilles, die Hectors lijk

 

           verminkt

           als een boom in het Vondelpark

 

           afstaat

           aan koning Priamus

 

           om te begraven...

 

maar het houdt onze oorlogszucht

- dood je Naaste, dat killing monster...-

niet in toom!

 

Docent van de Dieren

 

De rechtelozen zijn niet in mijn collegezalen

 

Zij blijven dorsten, hongeren in mijn woorden

niettemin. De studenten zwijgen

hoogst beleefd

 

: "Maar ik zeg jullie òòk de dieren hebben rechten..."

 

De studenten zuchten, sluiten

 hardop

 hun dictaten. Het uur is om

 

(Hoor, wolven

 huilen

 achter ’t spoorwegemplacement

 

En volle maan vannacht

 

& zaad-

vragende

duisternis...)

 

En daar kraait ook alreeds

Petrus’

haan

 

ons aller stomme

haan

bloedrood

 

als de wonden

van het schuldeloos vee

in het ochtendgrauw van ’t abattoir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, Lam Gods dat ons zo dierbaar is

 

veewagon

 

na

 

veewagon

 

na

 

//

 

 

 

Meester

 

 

Ik excuseer mij bij de spinnen

Web-

gevers van het eerste uur

 

om het breken van hun Jurisprudentie

als ik mijn fiets pak

uit het schuurtje

 

Zie, de zilvergrijze draad van de Maas

leidt mij, als ik verdwaal

naar mijn kantoor

 

                 Herfst & Stroomkoning  

 

aan de Boompjes

 

 een Zwaan bevrijden

 uit de ochtendsmog van Rotterdam

 

Meester, meester van de kleine letter

moeizaam is je vak op aarde

 

de kunst

               recht

te doen

Salomonszegel

 

 

                                             You ‘re obsolete, my baby

                                             My poor oldfashioned baby

                                              I said baby, baby

                                             You’re out of time

 

                                                             The Rolling Stones _ 1966

 

Tot recht-

spraak

heeft zij mij gestreeld, tot vrijspraak

 

 Welsprekend pleidooiend

 met stamper, met kelk, met kroon

 met het ontroerd woord

 

                                         B a b y

 

(O, laat mij worden als het Salomonszegel...

 

 Hooglied

 van melktandjes..)

 

maar nee, zij vonnist mij in haar schoot

 _ O, koningin van Sheba..._

 (achter gesloten deuren)

 tot neon lid

 van de Hoge Raad...

 

het  aller

 

kinderlijk

 

ste!