Aan de abonnees van CM

Civis Mundi Digitaal #18

door Wim Couwenberg

Geachte abonnee,

Nadat Civis Mundi bijna een halve eeuw als gedrukt medium gefunctioneerd had, is in 2010 besloten dit tijdschrift in gedigitaliseerde vorm voort te zetten. Gebleven is de redactionele voorkeur voor een thematisch gerangschikte informatie, interpretatie en evaluatie, zij het in aangepaste vorm. Na zo’n drie jaar hiermee ervaring te hebben opgedaan, is het tijd om u als abonnee te vragen of die thematische opzet u aanspreekt. Daarbij valt te denken aan de gekozen thema’s, de wijze waarop zij worden ingevuld, het intellectuele niveau en de leesbaarheid van de bijdragen en de omvang van afzonderlijke nummers. Met veel belangstelling zie ik uw eventuele reactie tegemoet.

Met dank voor de te nemen moeite en vriendelijke groeten,    
Namens de redactie,

Prof. dr. S.W. Couwenberg, hoofdredacteur Civis Mundi

Geachte abonnee,

Nadat Civis Mundi bijna een halve eeuw als gedrukt medium gefunctioneerd had, is in 2010 besloten dit tijdschrift in gedigitaliseerde vorm voort te zetten. Gebleven is de redactionele voorkeur voor een thematisch gerangschikte informatie, interpretatie en evaluatie, zij het in aangepaste vorm. Na zo’n drie jaar hiermee ervaring te hebben opgedaan, is het tijd om u als abonnee te vragen of die thematische opzet u aanspreekt. Daarbij valt te denken aan de gekozen thema’s, de wijze waarop zij worden ingevuld, het intellectuele niveau en de leesbaarheid van de bijdragen en de omvang van afzonderlijke nummers. Met veel belangstelling zie ik uw eventuele reactie tegemoet.

Met dank voor de te nemen moeite en vriendelijke groeten,    
Namens de redactie,

Prof. dr. S.W. Couwenberg, hoofdredacteur Civis Mundi