Wereld zonder armoede

Civis Mundi Digitaal #19

Aankondiging van: Lidwien Schuitemaker, Wereld zonder arm en rijk. Uitgeverij Filograph, Groningen, 2013.

Wereld zonder armoede

Aankondiging van: Lidwien Schuitemaker, Wereld zonder arm en rijk. Uitgeverij Filograph, Groningen, 2013.

Wereldwijd zijn miljarden mensen opnieuw slachtoffer van een financiële en economische crisis. Schuitemaker (filosofe, sociaalwetenschapster en publiciste), geeft in haar boek een kort overzicht van de oorzaken en gevolgen van de huidige crisis en draagt voorstellen aan hoe dit soort uitwassen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zij beschrijft hoe het de mensheid vergaat als zij haar lot niet in eigen hand neemt maar overlaat aan een kleine rijke elite. Deze elite doet er alles aan andere geluiden dan het liberalisme uit de media te weren, en heeft met deze ideologie de bevolking murw gemaakt. Hierdoor voelde Schuitemaker zich genoodzaakt Wereld zonder arm en rijk te schrijven. Uitgeverij Filograph wil met deze uitgave een bijdrage leveren aan de opheffing van de oneerlijke verdeling van rijkdom.

Wereld zonder arm en rijk, gedrukte versie isbn 978-90-77913-14-7, 164 pagina’s, €25,- is te verkrijgen bij Uitgeverij Filograph. Het ebook, isbn 978-90-77913-15-4 is te downloaden via:

www.lidwienschuitemaker.nl/boeken/wereldzonderarmenrijk.