Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geschokt door bezuinigingsplan

Civis Mundi Digitaal #19

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geschokt door bezuinigingsplan

Met verbijstering heeft het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit kennisgenomen van het besluit van het kabinet om de subsidie aan het Centrum volledig stop te zetten. Men vindt het CPG geen’ unieke, excellente instelling die noodzakelijk is voor ons wetenschapsstelsel’. Tevens is men van mening dat de werkzaamheden van het centrum door en onder verantwoordelijkheid van de universiteit kunnen worden uitgevoerd.

Binnen het Nederlandse wetenschappelijk stelsel is het CPG in ieder geval op de volgende punten uniek:

1. In 1982 nam het kabinet Van Agt III het besluit financiële middelen aan het CPG beschikbaar te stellen ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek naar de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Dit behelst intensief, kwantitatief en kwalitatief historisch onderzoek in de kernbronnen van de parlementaire geschiedenis. Vanwege omvang en complexiteit van dit onderzoek kan het niet binnen de reguliere universitaire structuren worden verricht. Het fundamentele onderzoek binnen het kernproject is tevens de voedingsbodem voor de expertise die het CPG in belangrijke flankerende werkzaamheden aan de dag legt.

2. Het CPG voert in opdracht talloze onderzoeken uit omdat opdrachtgevers terecht van mening zijn dat het bij uitstek over de noodzakelijke expertise beschikt: Kabinetsformaties in 50 stappen (Raad van State), de geschiedenis van de Tweede Kamer (Tweede Kamer), de verhouding tussen demissionaire kabinetten en parlement in historisch perspectief (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), kiesstelsels (idem), het proces bij nationale verkiezingen (Nationale Kiesraad), Koningin Beatrix aan het woord (Comité 25-jarig regeringsjubileum koningin Beatrix).

3. De valorisatie van het onderzoek vindt kwantitatief en kwalitatief op een uniek niveau plaats. Dat geldt voor de door het CPG gepubliceerde biografieën en voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, voor de bijdragen aan de media en voor de adviezen die aan het politiek bedrijf worden verleend, zoals aan de Eerste Kamer (parlementaire onderzoekscommissie), de Tweede Kamer (evaluatie spoeddebatten) en de deelname van de hoogleraar/directeur aan de Nationale Conventie.

4. Het CPG is een unieke hoeksteen in de internationale en nationale samenwerkingsverbanden op het gebied van de parlementaire geschiedenis.

Verder is het een feit dat de internationale visitatiecommissie het CPG in haar rapport van februari 2013 omschrijft als een uitstekend functionerend instituut binnen de faculteit, waarvan het valoriserende werk ten voorbeeld kan worden gesteld aan andere onderzoeksinstituten:

‘The Centre for Parliamentary History has a reputation for strong, solid authoritative and politically impartial work. (...) The work of Van Baalen and the Centre for Parliamentary History is clearly of considerable national significance. The frequency with which some members of the programme are making media appearances show a very strong impact on public life. This programme is clearly achieving societal impact.(...) The leading role of the CPG within EUParl.net and other initiatives has helped to give it a much broader reach and recognition beyond the Netherlands.’

Directeur en medewerkers Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen