Naar een nieuwe Nederlandse grondwet

Civis Mundi Digitaal #20

Naar een nieuwe Nederlandse grondwet

Aan de reeks "burgers ontwerpen een nieuwe Grondwet voor Nederland" heeft Pieter Bijlard er dit jaar een toegevoegd, onder de titel "Voorstel voor een nieuwe Grondwet van Nederland". Dit ontwerp bestaat uit een preambule en 10 hoofdstukken met in totaal 116 artikelen. Het is opgenomen in zijn boekje Hoogste tijd voor een democratische Grondwet (Uitgeverij Boekscout, ISBN 978-94-6206-744-8). Zijn ontwerp volgt op onder meer "Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet" van Jan Willem Sap (2006) en "Proeve van een Grondwet" van prof.mr. C.A.J.M. Kortmann (2008). Dit laatste ontwerp munt met zijn slechts 27 artikelen uit in beknoptheid.


Pieter Bijlard vindt dat het de hoogste tijd is dat het soevereine volk op de democratische wijze zijn Grondwet tot stand brengt. Hij hoopt dat anderen zijn gedachten delen en zijn proeve gaan bespreken c.q. bediscussiëren, wat zou moeten uitmonden in vaststelling bij referendum.
Dit alles ligt in de lijn van de Nieuwe Nederlandse Grondwet. Gewenst is nu een samenbundeling van initiatieven, waarbij het organiseren van open besprekingen van relevante onderdelen van de Grondwet - waaronder met name ook de Grondwet als zodanig - hoog op de agenda staat. (Ontleend aan het logboek van Cornelis Schavemaker.)