In memoriam prof dr G. Snel

Civis Mundi Digitaal #22

In memoriam prof dr G. Snel

Vlak voor kerstmis bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van prof dr G. Snel, emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen, voor ons Bert Snel. In 2012 meldde hij zich naar aanleiding van onze advertentie over de behoefte aan versterking van de redactie van Civis Mundi aan als zeer geïnteresseerd in Civis Mundi en toonde hij zich in staat en bereid om na een inwerk periode de leiding van ons tijdschrift op zich te nemen. Dat zou in de zomer van 2013 gebeuren. Probleem was dat hij aan een ernstige ziekte leed. Maar hij was vol goede hoop dat hij daarmee nog een tijd redelijk zou kunnen leven. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Hij heeft op mij grote indruk gemaakt door zijn taaie verzet tegen die ziekte die hij met alle middelen die hij daarbij kon inschakelen te lijf ging. Spoedig bleek echter dat zijn ziekte hem verhinderde om te realiseren, wat hij nog zo graag had willen doen. Ik had alle vertrouwen in zijn capaciteiten als wetenschapper en intellectueel. Hij was een veelzijdig man, die zich niet alleen als socioloog, criminoloog en gedragsdeskundige wist te profileren, maar ik het kader van de Fortuynrevolte ook als een politiek geëngageerd denker. Hij heeft nog een aantal bijdragen aan Civis Mundi kunnen leveren en een belangwekkende intellectuele biografie Pim Fortuyn in twee delen kunnen voltooien. Over deze uitzonderlijke verschijning in de Nederlandse politiek was al heel wat gepubliceerd, maar niet of veel minder over zijn politieke en intellectuele gedachtegoed en de partijen waarin hij als partijleider had gefunctioneerd. In die leemte heeft Bert Snel voortreffelijke voorzien en daarin ook helder in het licht gesteld hoe we dat gedachtegoed moeten waarderen.

Wij betreuren zijn voortijdig heengaan en zijn hem dankbaar voor zijn enthousiaste engagement met Civis Mundi, al was dat helaas kortstondig.

Wim Couwenberg

Hoofdredacteur Civis Mundi