SYNCHRONICITEIT OF TOEVAL, WAT MOGELIJK GEEN TOEVAL IS

Civis Mundi Digitaal #22

SYNCHRONICITEIT OF TOEVAL, WAT MOGELIJK GEEN TOEVAL IS.

Op 8 december jongstleden hield antropoloog en publicist dr. Hans Feddema in De Kapel te Bloemendaal (Potgietersweg) de zondagochtend-lezing over ‘Synchroniciteit, ‘toeval’ of zinvolle coïncidentie?’. De eerste die er een diepgravende studie aan wijdde was Carl Gustav Jung. Hij omschrijft het als een non-causaal verbindend principe ,waarbij ons patroon van oorzaak en gevolg geen opgeld doet en  waarbij de toevalligheid hoe wonderlijk ook schijnbaar is. Er verschenen later meerdere studies, onder meer van Hans Moolenburgh, Paul Liekens en Deepak Chopra, waarbij de laatste spreekt van ‘Synchronisch leven’ en Liekens zijn boekje de veelbetekenende titel ‘Toeval hoe doe je dat?’ geeft. Behalve dat er diverse typen zijn, zoals ‘’toevallige’ ontmoetingen. ‘toevallige’ reddingen, ,waarschuwingen, telepathie, voorgevoelens, raadsels etc, zijn er ook diverse dimensies van synchroniciteit:

1) het ondergaan en er van leren

2)het naar je toetrekken en zo de magiër van je eigen leven te zijn via synchronisch leven

3)het gebruiken als middel voor bewustwording en spiritualiteit, ook omdat het lijkt te wijzen op ‘een verborgen impliciete orde’ (term kwantumfysicus David Bohm) of een voor de mens onzichtbaar parallel universum, dat meer met ons bezig is hoe subtiel ook, dan we beseffen of willen toegeven.