Bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #22

door Marli Huijer en Maartje Schermer

Op 9 december 2013 besprak het curatorium van de leerstoel Filosofie van cultuur, politiek en religie vanwege de stichting Civis Mundi het verslag van de werkzaamheden van e bijzonder hoogleraar, Marli Huijer in de periode 1 januari 2012-6 december 2013. Ter informatie publiceren we hier het verslag dat gewaardeerd werd als substantiële bijdrage aan de doelstellingen van deze leerstoel; en vervolgens ook het jaarverslag 2013 van de leerstoel Filosofie van de geneeskunde en maakbaarheid van de mens, namens de Stichting Civis Mundi gevestigd aan het Erasmus MC. Leerstoelhouder Maartje Schermer doet daarin verslag van haar werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke bijdragen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarmee is zij druk doende de nieuwe leerstoel in haar faculteit te ontwikkelen tot een relevant en interessant onderdeel van geneeskundig onderzoek en onderwijs.