De vergeten factor

Civis Mundi Digitaal #23

door Wim Couwenberg

Bespreking van: M. Steemers – Winkoop, Spirualititeit en Gezondheid. Uigeverij Damon, Budel 2014.

De vergeten factor

Bespreking van: M. Steemers – Winkoop, Spirualititeit en ezondheid. Uigeverij Damon, Budel 2014.

Zoals in vorige nummers al herhaaldelijk gesteld, is spiritualiteit in opgang en wordt dat door steeds meer zin zoekende mensen verwelkomd als alternatief van traditionele religies. Dat spiritualiteit ook een belangrijke factor kan zijn bij bestrijding van ziekte en het streven naar gezondheid wordt nog onvoldoende onderkend, al is er al veel studie naar gedaan. In het hier kort besproken boek, wordt het belang hiervan in een goed geschreven verhaal uiteengezet en onderstreept. De schrijfster, een gepromoveerde theologe, spreekt daarbij uit ervaring als pastor in diverse zorginstellingen.

Ik herinner mij dat vóór de oorlog vaak gesproken werd over mysterieuze krachten in de sport. Wat in dit boek glashelder in het licht wordt gesteld,  is dat spiritualiteit ook zo’n mysterieuze kracht is die door mensen ervaren wordt als een grote steun bij ziekte. Het gaat bij spiritualiteit uiteindelijk om zin en betekenis te kunnen geven aan wat ons in het leven overkomt. In dit boek wordt dat in zes hoofdstukken uitstekend toegelicht. Eerst met een hoofdstuk over de relatie tussen spiritualiteit en hersenwerking. Hersenen blijken een belangrijke rol te spelen bij spirituele ervaringen. Maar spiritualiteit is meer dan een biologisch fenomeen, als is het niet meetbaar zoals materiële zaken. Vervolgens komt de invloed van spirituele activiteiten op gezondheid aan de orde met uitgebreide aandacht voor bidden, mediteren, Bijbel lezen en dergelijke. Interessant is ook het hoofdstuk over nieuwe spirituele wegen in de gezondheidszorg, met uitgebreide aandacht voor de betekenis van de bekende Cursus in Wonderen. Ook bepaalde schadelijke effecten komen aan de orde zoals de invloed van sekten in dit verband. Het boek besluit met een relevant betoog over geestelijke zorg en spirituele begeleiding, waarbij geestelijke zorg duidelijk onderscheiden wordt van de traditionele zielzorg. Dat goede geestelijke zorg ook kostenbesparend is in de gezondheidszorg, zoals aan het slot gesteld wordt, is een schot in de roos.

 

S.W.C.