Boeren en hackers tegen voedselverspilling

Civis Mundi Digitaal #27

Boeren en hackers tegen voedselverspilling

 

Op 17 en 18 oktober jl. vond in Eindhoven Hack Food Waste plaats: het openingsevent van Agri meets Design op de Dutch Design Week. Deelnemers aan dit evenement gaan aan de slag met de mogelijkheden van data en technologie om voedselverspilling tegen te gaan. Van hacker tot boer, van designer tot ambtenaar: iedereen kan een bijdrage leveren!

 

Wat is het probleem?

Honderden miljoenen mensen lijden honger, de grondstoffen schaarste neemt toe en de groei van landbouwgrond is zeer beperkt. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking in sneltreintempo. Toch eindigt één derde van het eten dat wereldwijd wordt geproduceerd in de prullenbak. Het probleem van voedselverspilling en verliezen is echter complex. Overal in de keten ontstaan verliezen bijvoorbeeld door gebrekkige landbouwkennis, onvoorzichtige behandeling en transport of fouten in de opslag. Aan de zijde van de retail, supermarkten, restaurants en catering vinden groten verliezen plaats. En in westerse landen kopen en koken consumenten teveel en gooien voor miljarden aan voedsel weg. Daar valt dan ook veel winst te halen aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel van Natuur & Milieu, partner van Hack Food Waste: "Uit ons onderzoek blijkt dat 78% van de Nederlanders echt een hekel aan voedselverspilling heeft. De consument kan zelf helpen, bijvoorbeeld door een doggybag te vragen in een restaurant. Maar de consument wil ook dat het productieproces slimmer wordt ingericht."

 

Aardappelketen

Tijdens Hack Food Waste staat de aardappelketen centraal. De keuze voor een specifieke keten maakt het mogelijk om alle schakels, en de interactie daartussen, te onderzoeken op data en technologie gedreven oplossingen. Ruud Huirne, Directeur Food & Agri Nederland van Rabobank, partner van Hack Food Waste: "Het probleem van voedselverspilling, in welke keten dan ook, kan onmogelijk door één partij opgelost worden. Daar is de gecombineerde kennis en kunde van alle partijen in de keten voor nodig. Wij bedienen de hele keten en helpen graag een ketenbrede samenwerking tot stand te brengen".

 

De challenges

Er zijn diverse challenges tijdens Hack Food Waste. Bijvoorbeeld het ontsluiten van precisielandbouw data om efficiënter te telen. Of de challenge over de verliezen in de internationale handel, denk aan de recente Russische boycot. Er wordt ook gewerkt aan uitdagingen gericht op de consument, transporteurs, verwerkers, retail en cateraars of op onderwerpen als urban farming. Naast de aardappelketen is er ook ruimte voor deelnemers en teams om aan eigen ideeën te werken of aan de slag te gaan met nieuwe technologieën. Cindy Koolhout, Business Manager Food & Agri Nederland van Rabobank: "We streven naar een challenge die waste in de aardappelketen nog meer kan verminderen. Bijvoorbeeld door bewustwording te creëren onder consumenten over het verminderen van waste door de aanschaf en bereiding van aardappels mét schil. Of door verliezen tijdens de teelt inzichtelijk te maken. Hoe doe je dat makkelijk en simpel?"

 

Hack Food Waste

We leven in een tijd waarin enorme hoeveelheden data beschikbaar zijn. Deze bieden een innovatie potentieel dat nog grotendeels onbenut is, zeker waar het complexe maatschappelijke opgaven betreft. Met Hack Food Waste willen we daar verandering in brengen. We nodigen ’hackers’ (IT’ers, coders, GIS experts, designers, ingenieurs) uit om zich 32 uur lang te werpen op vraagstukken rond voedselverspilling. Samen met boeren, burgers, wetenschappers en ambtenaren onderzoeken zij de mogelijkheden die data en technologie bieden. Of zoals ZLTO’s Elies Lemkes het verwoord: "Breng boeren en hackers samen in een sleutelplaats en de vonken spatten er van af. Met de combinatie van boerenslimheid en vernieuwingsdrang helpen we voedselverspilling de wereld uit!" Je hoeft dus geen ’tech geek’ te zijn om waardevolle bijdrage te leveren. Meld je aan voor Hack Food Waste op 17 en 18 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Meer informatie: http://hackfoodwaste.polderhack.nl

#hackfoodwaste

 

Hack Food Waste is een samenwerking tussen Polderhack Productions, Rabobank en Natuur en Milieu, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, ZLTO en provincie Noord Brabant.