BesteBuren: Vlaanderen-Nederlandjaar 2015

Civis Mundi Digitaal #28

BesteBuren: Vlaanderen-Nederlandjaar 2015

 

De BesteBuren programmaraad heeft de eerste 48 projecten geselecteerd voor het programma van het Vlaanderen-Nederland jaar in 2015.

 
   


BesteBuren gaat over cultuur in brede zin. Het is een feestprogramma waarin

kwaliteit, betrokkenheid en participatie centraal staan. Allerlei kunstvormen, zowel

cutting edge, klassiek als sociaal-artistiek kunnen aan bod komen. Het gaat over

culturele partnerschappen en nieuwe verbanden tussen makers en publiek in beide

regio’s. Samen zijn de Lage Landen immers de meest creatieve hub van Europa.

 

BesteBuren is een uitnodiging tot dialoog en een zoektocht naar nieuwe

artistieke relaties tussen Vlaanderen en Nederland. Iedereen wordt

uitgenodigd om actief deel te nemen aan BesteBuren en te investeren in een

duurzame culturele toekomst voor Vlaanderen en Nederland. Vanaf vandaag

is het mogelijk om een projectvoorstel indienen.


Om de culturele samenwerking in Vlaanderen en Nederland verder te stimuleren hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheid een fonds van 200.000 euro gecreëerd. Aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) is gevraagd om dit fonds te beheren en ceremoniemeester te zijn van het feest.

Wie kan een project indienen?
Iedereen! Het programma wordt door de brede culturele sector en individuele artiesten gemaakt. BesteBuren zal bestaan uit culturele activiteiten die personen, verenigingen of instellingen in Nederland en Vlaanderen voorbereiden en die passen in het verhaal dat we met deze viering willen vertellen. De projectvoorstellen moeten aan de volgende criteria voldoen.

- De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is duidelijk aanwezig.

- Het voorstel heeft een cultureel en inclusief karakter.

- Het voorstel zoekt, indien mogelijk, ook een nieuw publiek en nieuwe participatievormen.

- Het project heeft na 2015 een residuele waarde (is duurzaam).

- Wie in aanmerking wil komen voor financiering uit dit fonds, beschikt reeds over een groot deel van het budget dat nodig is om het voorstel te realiseren.

- Voor kleine projecten is de helft van uw begroting al gedekt, voor middelgrote en grote projecten is dat twee derde.

- BesteBuren is een matchingsfonds, geen subsidie.

Hoe dient men een project in?
Projecten kunnen alleen digitaal ingediend worden via het aanmeldformulier dat op de website van DutchCulture en deBuren beschikbaar is. Aanvragers worden verzocht een beknopte en realistische projectbeschrijving te geven. Daaronder wordt verstaan: een helder projectplan, een omschrijving van de beoogde doelgroep(en), het beoogde bereik en een financiële onderbouwing. Aanvragers kunnen bestaand projectmateriaal uploaden ter verduidelijking van hun aanvraag.


Drie financiële categorieën
Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor één van de drie financiële categorieën, ieder met hun eigen pakket van eisen en mogelijkheden.

-Categorie A: 2.000 euro: (bedoeld voor kleine culturele initiatieven van individuen of instellingen)
-Categorie B: 7.000 euro (bedoeld voor middelgrote culturele initiatieven. Aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015)
-Categorie C: 14.000 euro (bedoeld voor grote culturele initiatieven. Extra aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015. Tevens groot publicitair bereik in Nederland en Vlaanderen)

 

Om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te stimuleren hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheid een matchingfonds gecreëerd om nieuwe culturele projecten te ondersteunen. De eerste aanvraagronde eindigde op 1 oktober en resulteerde in 147 aanvragen.

De BesteBuren programmaraad selecteerde 48 projecten die gezamenlijk 254.000 euro uit het BesteBuren matchingfonds ontvangen. De overige projecten die wegens de criteria van de programmaraad niet gehonoreerd zijn, zijn nog steeds uitgenodigd om mee te doen aan het feestjaar. Zij kunnen een plek krijgen op de website van BesteBuren en deel uitmaken van de communicatie.
 


 
Cees de Graaff, directeur DutchCulture over de selectie:BesteBuren gaat over cultuur in de breedste zin van het woord. Deze eerste selectie onderstreept dit. We kregen veel meer inzendingen dan verwacht en de kwaliteit was hoog. BesteBuren ontwikkelt zich zoals we hadden gehoopt na lancering van de eerste oproep: een programma variërend van klassiek tot cutting edge, van highbrow tot volkscultuur, en alles er tussen in – en met kansen voor de toekomst.”
 
Projecten
De gehonoreerde projecten zijn afkomstig uit uiteenlopende disciplines: beeldende kunst, theater, dans, muziek, community arts, design, erfgoed, literatuur, film, nieuw media, circus en cross sectoraal. De focus ligt op jonge makers en innovatieve werkwijzen.


De projecten vinden plaats in heel Nederland en Vlaanderen, onder andere in Eindhoven, Rotterdam, Haarlem, Groningen, Maastricht, Den Haag, Antwerpen, Gent en Brussel. Een paar opvallende voorbeelden van de projecten zijn: een samenwerking tussen Museum Booijmans van Beuningen in Rotterdam en het Design Museum in Gent; een programma voor internationaal opererende makers en programmeurs van Operadagen Rotterdam samen met Opera XXI uit Antwerpen; en een genre-overschrijdend samenwerkingsproject waar het artistiek verleden van de Lage Landen in een nieuwe jasje wordt gestoken door Stichting Urban Stylistix en Street Art Belgium.
 
Dorian van der Brempt, directeur deBuren: “Vlaanderen en Nederland zijn voor elkaar het binnenste buitenland. BesteBuren, dat ben je niet automatisch, dat word je elke dag een beetje meer.”
 
Het BesteBuren-jaar begint op 8 februari 2015 en loopt door tot 14 februari 2016.
 
www.besteburen.eu

In december lanceren we officieel de website van BesteBuren. Dan presenteren we een mooie selectie van de Vlaams-Nederlandse projecten van de eerste jaarhelft in een agenda. De lijst met gehonoreerde projecten kunt u intussen hier al raadplegen. We nodigen u ook uit om via www.besteburen.eu in te tekenen voor de BesteBuren Nieuwsbrief.

Extra Informatie:
 
Programmaraad en criteria

De programmaraad bestaat uit drie Nederlanders en drie Vlamingen, Brigitte Bloksma, Mira Kho, Jan Zoet, Piet Menu, Helena de Groot en Werner Trio. Bij het beoordelen van de projecten heeft de programmaraad scherp gelet op wederkerigheid: projecten waarin beide partijen van elkaars expertise profiteren, en in beide landen publiek bereiken; duurzaamheid: de mate waarin de activiteiten tijdens het BesteBuren jaar een opmaat zijn naar meer en betere samenwerking; en vernieuwing: nieuwe makers, samenwerking en experiment.
 
Een tweede ronde voor het BesteBuren matchingfonds komt er snel aan. Meer informatie hierover volgt later deze maand.