Herfstgedichten

Civis Mundi Digitaal #28

door Piet Ransijn

Herfstgedichten

Nostalgie in het najaar

Piet Ransijn. Opgedragen aan onze dochter die in de herfst geboren is

 

 

Heimwee in de herfst

 

De herfst brengt altijd heimwee mee

Heimwee naar ik weet niet waarheen

In de herfst voel ik mij vaak alleen

Liefst zou ik verdwijnen in een boot op zee

 

En jij mag met mij mee

 

 

In de wolken

                                                      2001 08 23

Wandelen door de weilanden

zonder werk om  handen

Werkdruk kwijt: eindelijk tijd

 

om naar de wolken te kijken

Ze langzaam te zien wijken

in de eindeloze blauwe lucht

 

te zijn als de wolken

en langzaam verdwijnen

in de eindeloze blauwe lucht

 

Een man in de wolken

 

Verre vogel          De Steeg 1998

 

Witte wolken

blauwe lucht

Verre vogel

hoge vlucht

 

Heeft de ruimte

heeft de tijd

op zijn weg

in de oneindigheid

 

Hij maait niet

en hij zaait niet

werkt niet op het land

maar eet uit uw hand

 

Vliegt voor z’n plezier

Hij hoeft nergens heen

Hij zweeft reeds

door de onmetelijke

hemel heen

Hij is al bij u

 

Fluisterstil

                                                      Zwolle 2005 05 19

Het is of de wind is gaan liggen

en het fluisterstil is geworden

 

Ook de vogels houden hun snavel

Denkende ikken staken hun loze gekakel

 

Niemand heeft meer iets te zeggen

Niemand heeft iets te vertellen

 

Ademloos spreekt zwijgend het Ene

zonder hetgeen niets anders spreekt

 

Vlinder voor een dag*                    2002 07 26

 

De zomer lijkt over

zijn hoogtepunt heen

Er fladdert daarginder

nog een dolende vlinder

 

Waar gaat hij toch heen?

Wat wil hij nog vinden

nu warme zomerse winden

wijken voor onbestemd weer?

 

Ons nietige ik is graag machtig

Maar het is niet zo krachtig

Het is kwetsbaar en klein

als een vlinder kan zijn

 

Frêle als een vlinder

die leeft met de dag

Even wat fladderen mag

tot hij heen gaat naar ginder

 

Fladdert wat rond in de regen

glanst als de zon schijnt

Een onbetekenend leven

Toch een deel van het Zijn

 

Fladdert wat rond in het Zijn

Onbeduidend en klein

gaat hij op in het Zijn

kent geen ik en geen mijn

 

Zou het niet zalig zijn

vrij van een ik en een mijn

kwetsbaar en klein mogen zijn

in het alom aanwezige Zijn?

 

 

*De vlinder is het symbool van de ziel

  Zie bijv. de Taoïstische wijsgeer Tswang Tse:

 “Ben ik Tswang Tse die droomt dat hij een vlinder is

  of ben ik een vlinder die droomt dat hij Tswang Tse is?”

 

Dolende vlinder                  2013 09 03

Aan het IJsselstrand

Een dolende vlinder

die zijn weg niet kan vinden

fladdert alleen om mij heen

Waar gaat hij toch heen?

 

De zomer is bijna voorbij

Dichte wolken trekken langszij

De vlinder fladdert nog even

dan eindigt zijn zomerse leven

 

Dan gaat de dolende vlinder

zijn weg weer naar ginder

De vlinder is niet alleen

Velen vliegen om hem heen

 

Vallende bladeren                          2014 11 12 

 

De herfst van het leven

heeft zijn beloop gekregen

Bladeren vallen neer

dwarrelen heen en weer

 

Het lijkt een zinloos gebeuren

Het heeft geen zin erom te treuren

Je vraagt je af: waar dient het voor

Maar het leven gaat toch door

 

Het leven  eindigt met de dood

in het klein en  in het groot

Zo gaat het individueel

en in het grote geheel

 

Maar tevens gaat het door

en dient het ergens voor

Leven trekt zich terug in de aarde

Verliest zijn uitgedrukte waarde

 

Maar bewaart zijn scheppingskracht

Toont nog eens zijn ongekende pracht

Wat kan  de schoonheid benaderen

van zoveel vallende bladeren?

 

Op de grote hoop              2014 11 18

 

Doelen van het leven

waar ik over heb geschreven

Wat men er ook van vindt

het wordt weerloos in de wind

een grote hoop opgedreven

 

Wat ik heb geweten

waar ik over heb geschreven

wordt gewoon vergeten

Alles sterft op deze aarde

Heeft geen blijvende waarde

 

Daarom heb ik steeds geschreven

omdat een mens wil blijven leven

door verlangen voortgedreven

naar onvergankelijke waarden

die hij leven wil op aarde

 

De laatste bloemen

                          2007 10 17 Havikerwaard in de morgendauw

 

Er staan nog late bloemen

in met dauw bedekte weiden

Ze staan er al sinds tijden

Het zijn de laatste bloemen

 

Hun dagen zijn geteld

De zomer is voorbij

Hun einde is voorspeld

De laatste bloemen in de wei

 

Het was een wei met vele bloemen

De mooiste zijn allang verdwenen

’s Zomers door de zon beschenen

Niet lang genoeg voor alle bloemen

 

De dagen worden koud en kort

omdat het langzaam winter wordt

Zolang die late bloemen er nog staan

geven zij nog kleur aan ons bestaan

 

 

Druipende bomen

                                                      2005 10 17

Dagen zijn verstoken

van warmte en zon

Het wordt donker alom

 

Druilende wolken

en druipende bomen

besprenkelen de grond

De vele druppels komen

de gevallen bladeren tegen

ze zakken samen in de grond

 

Een nevelige regen

streelt het natte gras

Een dwarrelend blad

valt zacht naar beneden

en zweeft in het rond

op weg naar de grond

 

 

 

De avond valt in vrede

                     2008 08 13 ’s Avonds aan de IJssel

 

Fiets hier voor m’n plezier

Waar is het mooier dan hier?

Een aangenaam verblijf

Eindelijk rust in mijn lijf?

 

Boven de zilver blinkende stroom

schijnt een bijna volle maan

zoals in een wondermooie droom

en hij kijkt mij stralend aan

 

Voorbij de heuvels aan de horizon

nog een laatste sprankje zon

De avond valt in vrede

De dag is haast verleden

 

Vogels verdwijnen in de vage verten

die zich aan het gezicht onttrekken

Zo wijkt het leven in het onbestemde

met al wat mij bevreemde en beklemde

 

 

Een onbestemde horizon

 

Langs eindeloze groen met grijze dijken

waar eindeloze rijen riet langs prijken

gaan wij naar een onbestemde horizon

achter en voorbij een eindeloze zee

 

Uiteindelijk gaat iedereen

zijn eindeloze weg alleen

verlangend naar de ander

vervulling vindend bij elkander

 

Een eindeloze reis

die nergens toe leidt:

een onbestemde horizon

een eindeloze zee

 

Wij wensen, hopen en verwachten

een vrije toegang tot het paradijs

aan het einde van een lange reis

 

Maar het geluk waar wij naar smachten

wijkt naar een onbestemde horizon

achter en voorbij een eindeloze zee

 

 

Geluk dat in ons is                         20101 01 14

 

Soms

zijn mensen gelukkig met bijna niets

Rijden tevreden op een oude fiets

Verlangen niet speciaal naar iets

 

Leven in het heden

Zijn gewoon tevreden

met wat ze altijd deden

 

Anderen willen van alles bereiken

Altijd bezig met zoeken en kijken

Wat kan ik nog meer bereiken?

 

Willen steeds maar meer en meer

Meer geld, meer macht, meer eer

Wanneer eindigt dit een keer?

 

Wanneer komt het streven tot rust?

Wanneer worden wij ons weer bewust

dat het geluk reeds in ons rust?

 

 

Zin en onzin                       2009 10 31

 

Mensen delen zin en onzin

praten met en door elkaar

en ervaren daarin zin

 

Doen iets met elkaar

praten langs elkander heen

voelen zich soms één

maar meestal ook alleen

 

Ongrijpbaar

                                    De Steeg 1997

 

Een licht en stil geluk

dat ik als kind gekend heb

komt weer boven af en toe

Ik weet niet hoe

 

Mijn leven lang

heb ik ernaar verlangd

Er zijn geen woorden voor

Het is er steeds geweest

Het is nooit weg geweest

En toch nog niet te vatten

 

Ongrijpbaar als het is

is het mij telkens weer ontglipt

ijler dan de lucht die onze adem is

of als water waar een boot op drijft

ons vloeiend door de handen glijdt

 

Vervlogen vlagen van voorbij geluk

soms vluchtig in gedichten afgedrukt

zijn mij slechts bijgebleven

van wat ik als een kind

verlangd heb in mijn leven

 

                                    

Van Gogh, Laan met populieren

                                        

Het land van onze dromen                                                                  

                    Hengelo Gld /Egmond/aan Zee 1979

 

Wanneer je de wind door de bomen

rondom de huizen hoort ruisen

dan zie je de zee voor je bruisen

de kust van het land van je dromen

 

Waar je ooit thuis bent geweest

en weer terug hoopt te komen

in dat land zonder huizen

grenzen, velden noch bomen

 

Waar ik alleen thuis ben

waar niemand zomaar kan komen

In dat land waar ik thuis ben

mijn liefste mag jij bij mij wonen

open de deuren en sluizen

zodat de liefde kan stromen

 

Luister mijn liefste

hoor jij ook het ruisen

van de wind door de bomen

Zie jij ook de zee voor je bruisen

de kust van het land van je dromen?

 

 

Het wonder ziet zichzelf                2002 08 09

 

Waves of playfulness

in endless motion

every wave a wonder

 

Het blijft maar komen

Het blijft maar stromen

Er komt geen einde aan

 

In stilte voltrekt zich het wonder

in eindeloos zwijgend bestaan

Alle dingen blijken bijzonder

 

Maar wie ziet het wonder?

De meeste mensen zien niet

het wonder dat zichzelf ziet

 

Mensen en dingen komen en gaan

in eindeloos zwijgend bestaan

Ieder mens, ieder ding een wonder

 

Er werd een kind geboren

                      Kritisch Kerstgedicht

                                                     

Wie zorgt er voor het kind?

Haast alle vrouwen werken

Haast alle mannen werken

Haast niemand weet waarvoor

 

Iedereen lijkt rijk

Maar niemand heeft genoeg

Er heerst ook grote droefheid

Haast niemand weet waarom

 

Want iedereen is bezig

Van hier naar daar

Van hot naar haar

Haast niemand weet waarheen

 

                                           *******

Er werd een kind geboren

Het had niets, bezat niets

Alleen vrede en vreugde

Eenvoud en liefde

 

Ik wou dat alle mensen

weer werden als dit kind

 

                                           *******

 

We zijn als kind geboren

maar het kind in ons verloren

verloren in onszelf

 

Het kind wordt weer herboren

Herboren in onszelf

Herboren als een kind

 

Het kind wordt weer geboren

Wie zorgt er voor het kind?

 

1998, slot 2013 12 15

Oorspronkelijke titel: Toekomstbeeld? Een wereld zonder kinderen

 

Laatste vlucht van een zwaluw

                         2008 01 06 zondagmorgen bij het afscheid van een baan

 

Hoog in de onmetelijke lucht

bereidt de zwaluw zich voor

op zijn afscheidsvlucht

Zijn vertrek zet zich door

 

Van zijn plaats zal hij gaan

naar een ander bestaan

naar lichtere rustige streken

De zomer is hier nu geweken

 

Donkere sombere tijden

wil hij liever vermijden

Het verval en de neergang

duren hem al te lang

 

Eén zwaluw kan geen lente maken

moet daarom zijn inzet staken

Als teruggang zich gelden doet

is het tijd dat hij vertrekken moet

 

Opgang en bloei duurden lang

Na de opgang komt de neergang

Na de groei volgt het verval

De eerste tekenen zijn er al

 

Zelfs al breekt de zon nog door

bereidt hij toch zijn aftocht voor

Spreekt zijn reserves aan

als hij eindelijk moet gaan

 

In zijn werkzame leven

vliegt hij nog maar even

voor hij weg moet gaan

De herfst komt eraan

 

De herfst in zijn leven

heeft de zon nu verdreven

Seizoenen komen en gaan

in een eindig bestaan

 

Eén zwaluw kan de herfst niet keren

Te rank en teer om zich te verweren

tegen stormen van vergaan

Hij kan nu beter maar gaan

 

Zwaluwen komen in het voorjaar

en vertrekken in het najaar

Bij de opgang doen zij mee

Bij de neergang zeggen zij nee

 

Iedere vogel zingt

zoals hij is gebekt

Een trekvogel trekt

en volgt zijn instinct

 

Er komt een onrust in zijn lijf

die hem tot vertrekken drijft

Een roep van het bestaan

dat hij eindelijk moet gaan

 

Hij verlaat een dierbaar land

verbreekt een hechte band

Weldra volgt zijn afscheidsvlucht

hoog door de onmetelijke lucht