Inleiding op ’Corruptie: schuldigen en systemen’

Civis Mundi Digitaal #28

door Michel van Hulten

Inleiding op ’Corruptie: schuldigen en systemen’

Michel van Hulten

 

In September 2014 besteedde Liberaal Reveil,  een uitgave van de Prof. mr. B. M. Telders Stichting, veel aandacht aan ‘integriteit’ met als motto op de omslag ‘Integriteit is het hebben van een moreel karakter waarin diverse deugden zijn ontwikkeld’. Dit motto is ontleend aan het artikel van Patrick Overeem waarmee deze speciale uitgave opent. Hij probeert in zijn bijdrage wat orde te scheppen in het denken over integriteit en ons gebruik maken van dit begrip in het dagelijks en wetenschappelijk leven. Dat mag ook wel als je de bijdragen leest. Ik kom er in het volgende nummer van Civis Mundi op terug.

De inhoudsopgave van dit nummer van Liberaal Reveil vermeldt (naast twee andere thema’s: (1) Oorzaken van misleiding in de wetenschap, en (2) Liberale voors en tegens van verhoging vermogensbelasting), als gebundeld onder het Thema: Integriteit

Ten Geleide. Integriteit, Marcel Wissenburg 119

Naar een beter integriteitsbegrip. Van deontologie naar deugdethiek, Patrick Overeem 124

Corruptie. Schuldigen en systemen, Michel van Hulten 129

Governance bij woningcorporaties. Naar een nieuw evenwicht, Rudy de Jong 136

Politieke besluitvorming en de aard van misleidingen in de wetenschap. Integriteit en de kwaliteit van het toezicht in beide domeinen, Arthur Rörsch 141

De illusie van totale controle, Philip Wallage 147

De VVD en bestuurlijke onkreukbaarheid. Werk in uitvoering, Jan Kees Wiebenga 153

Bibliografische gegevens: Liberaal Reveil 55e jaargang, september 2014 (3), 55e jaargang, september 2014 (3)

 

Ik vind het een uitstekend idee van de redactie van dit politiek-wetenschappelijk tijdschrift aandacht te besteden aan dit thema. Er gaat immers geen dag vooorbij of woorden als corruptie en integriteit, smeergeld en vriendjespolitiek staan in elke krant wel ergens op een pagina vermeld. Deze publiciteit strekt andere politieke partijen tot voorbeeld ter navolging want het mag dan lijken dat het vooral VVD-ers en hun geestverwanten zijn die zich schuldig maken aan corruptie en verwaarlozing van de deugd integriteit, alle andere politieke partijen moeten er wel van uitgaan dat het niet veel inspanning vergt een artikel van gelijke strekking, maar dan met voorbeelden uit die andere partijen, geschreven te krijgen.

Civis Mundi kreeg toestemming de bijdrage van Michel van Hulten aan dit ‘special’ van Liberaal Reveil over te nemen en maakt daarvan gaarne gebruik. Vermoedelijk bereiken we daarmee een geheel ander lezerspubliek en dat is dan mooi meegenomen.