Lentegedichten

Civis Mundi Digitaal #29

door Piet Ransijn

Opgedragen aan Saskia en Johannes  

       Van Gogh, Perzikboom in bloei

 

Lentegedicht                                                                                                                   

 

Zie eens naar de bloemen

en naar al wat leeft

Zie hoe schoon de Schepper

ze geschapen heeft

 

Bloesemtakken zingen

zachtjes neigend

van het grote wonder

dat zich zwijgend

overal voltrekt

in ons bestaan:

in ieder bloesemblaadje

kijkt ons de Schepper aan

 

En de vogels fluiten

vrolijk zingend

van het grote wonder

dat zich stil maar dwingend

overal voltrekt

in al het leven:

aan ieder nietig wezen

heeft God zijn ziel gegeven

 

Alles is vol luister en vol licht

De Eeuwige Geliefde kijkt ons aan:

in ieder stukje van het bestaan

een glimp van haar gezicht

 

Ilpendam 1977

 

Van Gogh, 1888, Bloeiend perenboompje

 

De lente hangt in de lucht      

 

De lente hangt in de lucht

in een wiegende zucht

van de strelende wind

als het voorjaar begint

 

De winter moet wijken

voor warmte en licht

Donkere troebele tijden

verdwijnen uit zicht

 

De wereld verwarmt zich

in het opgaande licht

Troebele tijden zijn tijdelijk

verdwijnen weer geleidelijk

 

Vroege knoppen gaan open

of blijven nog eventjes dicht

Alles wordt opgenomen

in een groot opkomend licht  

                                                

Vibrerende lente

 

De lente vibreert voelbaar

strelend in het prille voorjaar

hoorbaar trillend in de lucht

suizend in een zachte zucht

 

Zachtjes groeit haar gerucht

als vogels in glijdende vlucht

terugkeren uit warmere streken

nu de winter lijkt geweken

 

Een groot orkest is de natuur

Hemelse melodieën

klinken ongerept en puur

in eindeloze harmonieën

 

Vroege bloemen groeien zacht

Ontluikende sneeuwklokjes

buigen hun tere kopjes

Ze lijken bijna verlegen

 

Maar niemand houdt hen tegen

Hun groei kent ongekende kracht

Voortgedreven door de almacht

buigen zij eerbiedig en verlegen

 

2004 02 07

 

De lente begint

 

Het ruisende riet in de wind

zingt dat de lente begint

Talrijke takken en twijgen

blijven nog eventjes zwijgen

 

Knoppen zullen openbreken

als de kou is geweken

Lichte krachten bundelen zich

in een warmer wordend licht

Een licht en luisterrijk bestaan

komt uit de winterslaap vandaan

Het levenslicht ontwaakt

uit een sluimerende slaap

 

Prille tekenen van groei

beloven straks een volle bloei

Overal heeft het prille leven

nieuwe bezieling gekregen

 

Ontluikende levenskracht

fluistert teder en zacht

in het ruisende riet in de wind

dat een nieuwe lente begint

 

                        ****

 

Vogels die van elkaar houden

gaan weer nestjes bouwen

Hippen gezellig en druk

vervuld van hun prille geluk

 

Ze vliegen af en aan

en halen overal takjes vandaan

Om samen een nestje te maken

doen zij zingend hun taken

 

Laten wij als vogels zijn

en het leven verlichten

In zorgeloos bewustzijn

zingende ons werk verrichten

                                                                      

2008 03 07

 

Vogels in de lente

 

Zie hoe de lente de winter verdringt

Hoor hoe een vogeltje zingt

Twee eksters bouwen een nest

Het nest wordt grondig uitgetest

Ze hippen en wippen erin en eruit

Met telkens een takje als buit

 

De lentezon dringt door de winternevel

 

Ganzen strijken in de uiterwaarden

neer: een prachtige plek op aarde

De zon komt door de morgennevel

De stralen vallen langs de gevel

Waar een stille aanbidder geniet

van het schoons dat hij ziet

 

2006 02 12  In de zon op het balkon


De lentelucht

 

Bloemen ontluiken in de zon

Ze zeggen dat de lente begon

De winter lijkt afgelopen

Bloemen gaan open

 

Als de zon meer schijnen mag

groeit het licht met de dag

De zon heft zich hoger omhoog

in steeds grotere lichtere boog

 

Vol beloften is de lentelucht

Voelbaar in iedere zucht

van de verfrissende wind

nu het voorjaar begint

 

Vernieuwende krachten

willen niet langer wachten

De lente tintelt in het bloed

en verjongt het gemoed

 

Met nieuwe frisse moed

sneller stromend bloed

en iedere dag 

een glimlach                                      

 

2008 02 15/16/18

 

De lente ontluikt

 

De lente ontluikt

Onder lichtende luchten

een weelde van bloemen en groen

 

Je ziet en je voelt en je ruikt

de ontluikende lente in lichtende luchten

in geuren van bloemen en groen

 

Het jeugdige leven ontluikt

Bloesems bloeien en groeien tot vruchten

en hoeven er niets voor te doen

 

2003 04 20 Pasen

 

 

 

Het was goed zoals het was

 

Het gras groeide

en de bloemen bloeiden

De zon scheen elke dag

en het regende geregeld

op het bloeiende gewas

Het was goed zoals het was

 

Tot we gingen denken en vergelijken

Ons kost wat kost wilden verrijken

en ons ongenoegen wilde niet meer wijken

 

Het gras groeide niet genoeg

Bloemen bloeiden te laat of te vroeg

De zon scheen niet genoeg

Veel te fel of veel te heet

Het regende te weinig of te veel

maar nooit precies genoeg

 

Totdat we onbevangen gingen kijken

ophielden met denken en vergelijken

en ons ongenoegen lieten wijken

 

Het gras groeide

en de bloemen bloeiden

De zon scheen elke dag

en het regende geregeld

op het bloeiende gewas

Het was weer goed

zoals het was

 

Van Gogh, Auvers sur Oise Graanvelden van Auvers

 

 Dirk Kerst Koopmans, aquarel

 

Door het lage land

 

De hoeven liggen laag in het lege land

Met boeren voel ik vaak een diepe band

omdat ik ook een kind ben van het land

 

Een gouden gloed raakt aan het lage land

De lentezon ontmoet de heuvelrand

Vanuit de verte valt een glans over het land

 

Ik voel mij opgenomen in betoverd land

en vraag mij af: wat is er aan de hand?

De lentezon straalt over mijn geliefde land

 

Zwolle – Hattem – Loenen – Dieren - De Steeg 2001 02 13

 

Dauw in de morgen

 

Een door licht beschenen ziel

beweegt in ademloze verwondering

door een ongerept eindeloos landschap

overgoten door het morgenlicht

 

 

Ontelbaar druppels dauw weerspiegeld

in het morgenlicht verdampen langzaam

in de warmte van de morgenzon

 

 

2004 01 20

Een druppel dauw

 

Als een dauwdruppel

op de aarde gevallen

 

Geboren in het voorjaar

Verdampt in de zomer

Verwaaid in de herfst

 

In het midden van de winter

zachtjes op de aarde gevallen

als een sneeuwvlok

en gesmolten in de lentezon

 

2004 03 02

 

O Himmel über mir                                       O Hemel boven mij

Wann trinkst du diesen Tropfen Tau                Wanneer drink je deze druppel dauw

der auf der Erde Dingen niederfiel                  die op de aardse dingen naar beneden viel

Wann, Brunnen der Ewigkeit                          Wanneer, Bron van Eeuwigheid

wann trinkst du diese wunderliche Seele          Wanneer drink je deze wonderlijke ziel

wieder in Dich zurück?                                   weer terug in jou?

Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV Mittags

 

Dauw in de morgenzon

 

De mist van de morgen

lost op in het prille zonlicht

Een vaag maar fraai gezicht

 

Geen plaats voor zorgen

om wat komt en wat was

Eeuwig in het Nu geborgen

vrij van dagelijkse zorgen

 

Druppels in het gras

verdampen in de zon

Zo gaat het leven:

het duurt maar even

 

Er komt een eind aan wat begon

Voor de ogen wijkt het wonder

Ook de zon gaat weer onder

Het licht verdwijnt

 

In de nacht die verschijnt

wordt alles geborgen

tot de volgende morgen:

Dauwdruppels in het gras

verdampen in de zon

 

            **********

Gedachten spatten uiteen

als zeepbellen in de zon

Gevoelens verdampen meteen

waar je staat in de zon

 

Er lijkt niets blijvends te zijn

Misschien alleen het Bewustzijn

Maar bewustzijn is niet iets

 

En het is ook niet niets

Bewustzijn is ongrijpbaar

En je hebt er niets aan

 

Je kunt er bij tijd en wijlen

in vrede in verwijlen

Je kunt er in zitten en lopen

Altijd beschikbaar, altijd open

 

Altijd vrij, altijd Mij

Alles gaat eraan voorbij

Alleen dit Mij

gaat niet voorbij                                             

 

2003 05 16

 

Lentelicht

 

De lente kondigt zich aan

in de winter van het bestaan

Het lentelicht laat zich niet doven

Wat ondergronds is komt nu boven

 

Laat het helder schijnen

Laat belemmeringen verdwijnen

Licht dat schijnt gaat niet verloren

Een nieuwe lente wordt geboren

 

Licht hoeft slechts te schijnen

er simpelweg alleen te zijn

en het leven groeit en bloeit

in de ruimte van het zijn

 

Nevel, mist en dauw verdwijnen

in een doorzichtig open zijn

dat zich met niets bemoeit

en alles in zijn licht laat zijn

 

Zoals de lentezon aanwezig is

voor wie of wat er ook maar is

Laat het in het leven schijnen

Laat het ik erin verdwijnen

Zingende vogel

 

Er zingt een vogel

door ons heen

En zij zingt

zeker niet alleen

 

Wel duizend

vogels zingen:

De lente komt

er weldra aan

 

Als knoppen

openspringen

uit een onuitputtelijk

en ongerept bestaan

 

 

  ****

 

Zing vogel zing 

Zing vogel zing

Zing je lied

en doe je ding

 

Al weet je niet

waarom je zingt

voor wie het klinkt

wie het hoort

of wie het stoort

 

Zing vogel zing

zing je lied

en doe je ding

al weet je niet

waarom

 

De dageraad, Michelangelo, Graftombe Loren zo de Medici

Een voorbeeld van het dagen van het oude weten:

 

Ostara, godin van de lente, het oosten en de dageraad

Midden in de winter na 21 december neemt het licht weer toe van Kerst naar Pasen, in de lente.

Een nieuw jaar en een nieuwe dageraad breekt aan.

Ostara, Oster en Easter zijn etymologisch verwant aan het Oud-Indiase Usas, de naam van de godin van de dageraad. Ook de Romeinse godin van de dageraad Aurora. Bij de Grieken heet zij Eos, linguïstisch verwant met Eostre.

Eos wordt beschreven als een jonge, stralende, vruchtbare vrouw. Gevleugeld en rozenvingerig begeleidt zij de zon bij het begin van zijn reis door de hemel. Het Duitse Ostar betekent een beweging naar de opkomende zon, naar het oosten, waar de zon opkomt en is verwant aan de godin Ostara.

 Ostara godin van de lente en de dageraad

 

Als we het jaar in termen van een dag beschrijven, past de winter bij de nacht en de lente bij de ochtend. Het begin van de lente is zo het moment van zonsopkomst in het oosten. Het oosten, de lente en de dageraad horen bij elkaar in de Indo-Europese talen etymologisch en ook qua symboliek. De dageraad is ook het moment van ontwaken, van onbewust naar bewust. De bewuste gedachten nemen het over van de onbewuste droombeelden. Dit past bij de lente en het oosten, dat geassocieerd wordt met het denken.

 

Voorlopers van Ostara

Er is een frappante klankgelijkenis tussen Eostre en de Babylonische Ishtar, en tussen Ostara en de Phoenicische Astarte. Tussen deze godinnen liggen honderden jaren. Toch is het de vraag of deze gelijkenis toevallig is. Toen de Phoeniciërs Astarte introduceerden op Cyprus ontstond daaruit de Griekse godin Aphrodite.  Net als Inanna en Ishtar werd Aphrodite geassocieerd met de planeet Venus. Venus is de ochtendster die vlak voor zonsopgang zijn maximum aan helderheid bereikt en dus weer te vergelijken is met de dageraad.

Ishtar heette Inanna in Sumerië. Dat het hier om dezelfde godin gaat is duidelijk uit haar mythe van de afdaling in de onderwereld, die met enkele kleine wijzigingen exact zo wordt vertelt over Inanna. In dit verhaal daalt zij af in de donkere onderwereld om na grote beproevingen stralend te herrijzen. Deze dood en wedergeboorte past bij de lente.

Als we de komst van de lente vergelijken met de dageraad, dan kunnen we deze zien als het moment van de geboorte van de zon. We zien de zon van achter de horizon tevoorschijn komen. Ook de midwinter wordt aangeduid als tijdstip van deze geboorte. Dit is dan het moment van (her)schepping.

http://www.abedeverteller.nl/ostara