Lichte gedichten voor Pasen: het feest van de herrijzenis van ‘het licht dat ieder mens verlicht’

Civis Mundi Digitaal #30

door Piet Ransijn

Opgedragen aan de nagedachtenis van een vriend die oprees naar het licht

 

Morgenlicht                     2014 09 20

 

Het prille morgenlicht

valt zacht op ons gezicht

Een stralend warme gloed

brengt licht in ons gemoed

 

Ook de wereld komt in het licht

Het verborgene komt in zicht

Subtiele lagen van het zijn

openen zich voor het bewustzijn

 

De zon gaat ook van binnen schijnen

waardoor schaduwen verdwijnen

voorbij gedachten schijnt een licht

‘Het licht dat ieder mens verlicht’*                          *Johannes Proloog 1,9

 

De rups wordt een vlinder*                  2014 02 01

 

Levenslang een rups geweest

die in een cocon heeft geleefd

over de aarde heeft gekropen

maar niet omhoog gevlogen

 

Die bevlogen dingen deed

bewogen woorden schreef

maar de aarde niet ontsteeg

en steeds in zijn cocon bleef

 

De ziel wil zich uiten

komt schuchter naar buiten

wil woorden in de wereld strooien

mensen doen delen in het mooie

 

Hen deelgenoot maken

van subtielere zaken

die op kunnen lichten

in lichte gedichten

 

Hij vliegt als een vlinder*

gedreven van ginder

om in woorden te zeggen

wat niet uit valt te leggen

 

Want de wereld is hoger

dan wij kunnen reiken

ruimer, verder en groter

dan wij kunnen kijken

 

Als bode van wat verder ligt

buiten ons gangbare zicht

uit zich in een dieper gevoel

met een hoger nobel doel

 

Een weten van liefde en vrede

komt van boven naar beneden

stroomt van binnen naar buiten

als de ziel zich kan uiten

 

Als een dolende vlinder

met een boodschap van ginder

In de wind van etherische lagen

door zijn vleugels gedragen

 

*De vlinder is het zinnebeeld van de ziel

 

Blijf bij mij                                         Biarritz 1975/76

                                                                       Uit: Aan de Eeuwige Geliefde

Op sommige momenten

streelt de zachte wind van je adem

het verstilde water van mijn ziel

En als ik zeg: ’blijf bij mij’

ben je verdwenen

 

Maar de golven van vreugde

die de beroering achterliet

zeggen mij dat je terugkomt

en altijd bij mij zal blijven

als mijn ziel vroeger of later

zal rusten in het windstille water

 

Opdat de adem van de liefde

zich beweegt in de streling

van mijn windstille ziel

rimpelingen mij binnen beroeren

en in fijnere vreugden vervoeren

 

Op sommige momenten trillen

de tere snaren van mijn ziel

op maten van hemelse melodieën

En als ik zeg: ’blijf bij mij’

ben je verdwenen

 

Maar de klanken die nog galmen

door de stilte in de holte van mijn hart

zeggen mij dat je terugkomt

en altijd bij mij zal blijven

 

Als alle snaren van mijn ziel

zuiver gestemd zijn op je zingende stilte

opdat jij je altijd mag verheugen

in het bespelen van de stilte in mijn ziel

 

Op sommige momenten weerspiegelt

mijn verstilde ziel de glimlach

van je zon-doorstraald gelaat

En als ik zeg: ’blijf bij mij’

ben je verdwenen

 

Maar in de stille diepte van mijn ziel

glanst nog het beeld van je glimlach

die mij zegt dat je terugkomt

en altijd bij mij zal blijven

 

Als mijn ziel zo zuiver is

als een zilveren spiegel

om je glimlach te aanschouwen

naar alle kanten mag weerkaatsen

naar alle mensen hier op aarde

 

Laat het licht zijn             2013 10 16 

 

Laat het licht zijn

in het bewustzijn

Laat het schijnen

Niet verdwijnen

in rookgordijnen

die bedacht zijn

 

Laat het schijnen

naar vermogen

Laat het schijnen

in de ogen

met mededogen

naar vermogen

 

Teder mededogen

is de weerschijn

van het licht

in ons bewustzijn

in het zicht

van onze ogen

 

We zijn erin geboren

Het leek een tijd verloren

Toch zijn wij uitverkoren

Licht kan niet verdwijnen

zal door wolken schijnen

achter rookgordijnen

 

Laat het zijn in ons bewustzijn

Laat het in genade helen

Laat anderen er ook in delen

Laat het er voor ieder zijn

Laat het er zijn voor velen

die ons dierbaar zijn

 

Het Christuslicht              2013 11 16 

Het licht creëert

en manifesteert

een stille gratie

een lichte vibratie

 

In hart en hoofd

leek licht gedoofd

Licht komt tot leven

Wil warmte geven

 

Mededogen

in lichte ogen

geeft diep en zacht

ons licht en kracht

 

Het schept verbondenheid

in de verscheidenheid

een onderliggend veld

waar liefde opwelt                    

Geïnspireerd door Josip Grbavac Braco

 

Liefdeslicht                               2013 12 11

 

Het leven liet zijn sporen

Weer opnieuw geboren

groeit het nu in zonnegloren

bloeit het weer als nooit tevoren

 

         ******

Een drang tot weten

tot een dieper leven

is ons meegegeven:

Licht dat niet verdwijnt

dat in het leven schijnt

 

Een verbindend licht

dat door de ogen schijnt

reflecteert in elk gezicht

een teder liefdeslicht

dat nooit verdwijnt

 

         ******

Liefde groeit

in zonnegloren

Liefde bloeit

als rijpend koren

 

Tastbare stilte                           2014 01 07

 

Alsof de stilte tastbaar

voor het grijpen ligt

lijkt het of de stilte zichtbaar

wordt van binnen in het licht

 

Alles wordt erdoor omhuld

Stilte die de ruimte vult

Overal gevestigd in zichzelf

van hier tot in het hemelgewelf

 

Grondeloos en vormeloos

in aldoordringend licht

Het bereik is eindeloos

ver voorbij ons zicht

 

Laat ons erin verblijven

Het voelen aan den lijve

Erin helen en genezen

vanuit ons diepste wezen

 

Laat alles erin zijn

Laat ons bewustzijn

in de stilte zijn

In diepe rust

ervan bewust

 

Oorspronkelijk licht                   2014 01 19  zondagmorgen

 

De ziel is door de waan

van de wereld gegaan

Kwam weer tot rust

en werd zich bewust

Van de grond en de bron

waar hij ooit begon

 

Die hem is bijgebleven

in het verdere leven

als oorspronkelijk licht

waaruit ieder gedicht

in stilte geïnspireerd

in woorden is gecreëerd

 

Waar alle gedachten

en scheppende krachten

hun oorsprong vinden

en hun werking beginnen

uit de grond van het bestaan

voorbij de wereldse waan

 

Als de ziel dat doorziet

raakt de waan hem niet

raakt niet zijn wezen

dat vrij is gebleven

 

Zoals het oorspronkelijk licht

niet voor de waan is gezwicht

in de donkerte schijnt

en daar niet in verdwijnt

 

Verlicht in zichzelf

Als licht in het hemelgewelf

is het is zichzelf tot licht

en brengt het alles in zicht

Het licht van bewustzijn

‘waarin wij leven, bewegen en zijn’*                        *Handelingen van de apostelen 17,28

 

Inwonend licht                             Zondagmorgen Vrij Katholieke Kerk Arnhem 2014 12 25

                                                  Naar aanleiding van incidentele deelname aan Kerstdienst

Vrome tonen van het orgel

klonken door de mooie morgen

 

De blik werd naar binnen gekeerd

naar ‘de vreugde van de Heer’

 

Waar ‘het inwonend licht’

ieder mens verlicht