Nationale Wetenschapsagenda: oproep aan de achterban van NWO MaGW

Civis Mundi Digitaal #30

Het Gebiedsbestuur MaGW roept onderzoekers in de maatschappij- en gedragswetenschappen op vragen in te dienen bij de Nationale Wetenschapsagenda. Dat kan van 31 maart tot 1 mei via de website Nationale Wetenschapsagenda.

 

Op verzoek van het Kabinet werkt de Nederlandse Kenniscoalitie (KNAW, VSNU, NWO, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, TNO/TO2) aan een Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die bijdraagt aan onderzoekprogrammering voor de komende 7 à 8 jaar. Er is voor gekozen om deze agenda via een open proces vorm te geven, waarin iedereen vragen voor de wetenschap formuleren.

 

Het gebiedsbestuur vindt het belangrijk dat de inbreng van onderzoek naar mens en maatschappij  in interdisciplinair verband zo goed mogelijk voor het voetlicht komt. En dat de maatschappij en gedragswetenschappers, al dan niet samen met maatschappelijke en private partners, zo veel mogelijk relevante vragen opstellen.

 

Op 31 maart aanstaande, zal de website opengaan en kunnen individuen en consortia van wetenschappers, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties een maand lang vragen indienen. Een eerste selectie van de vragen vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

o Is de vraag wetenschappelijk te beantwoorden?

o Is het antwoord op de vraag nog niet bekend?

o Past de vraag bij een onderzoekssterkte in Nederland?

 

Als inspiratie voor de Nationale Wetenschapsagenda zijn door NWO 6 koepelthema’s voorgesteld:

- Veerkrachtiger samenlevingen

- Een hoge kwaliteit van leven

- Een circulaire economie

- Greep krijgen op complexiteit

- Big Data verantwoord gebruiken

- Bouwstenen van leven

 

Bij de eerste vijf thema’s wordt een stevige inbreng vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen verwacht. Het gebiedsbestuur roept daarom alle onderzoekers en hun private en publieke partners op de terreinen van de maatschappij- en gedragswetenschappen op een bijdrage te leveren aan de Nationale Wetenschapsagenda.

 

Namens het NWO Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 

Prof. dr. Pieter Hooimeijer

Voorzitter