Nederland scoort opnieuw ijzersterk met 4e plaats op WEF ICT ranglijst

Civis Mundi Digitaal #31

Het World Economic Forum (WEF) lanceerde onlangs de 15e jaargang van het Global Information Technology Report[1]. Het rapport toont jaarlijks de zogenaamde ’Networked Readiness Index’. Deze index vergelijkt 143 economieën in de wereld op grond van hun vermogen om ICT aan te wenden voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en maatschappelijk welzijn. INSCOPE Research for Innovation van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is partnerinstituut van het World Economic Forum (WEF) en heeft onder leiding van Henk Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), de gegevens voor Nederland verzameld.

 

De voorname bevindingen uit dit rapport zijn:

1. Singapore is in vergelijking met andere landen het beste in staat om de mogelijkheden van ICT te benutten. Nederland staat op de vierde plaats.

Singapore (1e positie), Finland (2e positie) en Zweden (3e positie) vormen de top-3 van de ’Networked Readiness Index’. Nederland neemt de 4e plaats in. "Dat Nederland voor het derde jaar op rij de vierde positie - wereldwijd - inneemt op deze lijst vormt dan ook een indicatie dat ICT een bron van concurrentievoordeel is voor ons land. Nederland heeft hierop een overall hogere score dan Zwitserland, de Verenigde Staten, en Duitsland die in de top-5 staan van ’s werelds meest concurrerende economieën," aldus onderzoeksleider Volberda.

 

2. Nederland neemt tweede positie in op de hoofdindicator ’economische en sociale impact van ICT’.

Op de hoofdindicator ’economische en sociale impact van ICT’ van de ’networked readiness index’ neemt Nederland de tweede positie in van de in totaal 143 landen. Binnen deze hoofdindicator voert Nederland - samen met Zuid-Korea - de ranglijst aan op het onderdeel  digitale communicatie van de overheid naar burgers en digitale interactie met de overheid. Volgens Henk Volberda stimuleert of dwingt ICT bedrijven op den duur om te innoveren om zo hun concurrentiepositie te handhaven of te verbeteren. ICT versterkt daarmee op den duur ook de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

 

3. Inwoners van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven scoren hoger op het gebruiken van ICT dan de overheid.

Op de indicator ’gebruik van ICT’ van de ’networked readiness index’ staan inwoners van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven op respectievelijk de 7e en 6e positie. Op het gebruik van ICT door de overheid staat Nederland op de 13e positie. Vooral op het belang van ICT in de visie van de overheid (33e positie) en op het bevorderen van het gebruik van haar ICT-diensten (23e positie) blijft Nederland relatief achter. "Veel geavanceerde economieën hebben een focus op technologische innovatie. Om het potentieel van ICT beter aan te wenden dient Nederland verder te kijken dan ICT alleen. Het succesvol aanwenden van ICT vraagt ook om niet-technologische typen innovatie als sociale innovatie en businessmodel-innovatie," aldus Henk Volberda.

 

4. ICT is al meerdere jaren relatief duur in Nederland.

Nederland staat met een 72e positie relatief laag op de betaalbaarheid van ICT. Nederland kent vooral relatief hoge tarieven voor mobiel bellen (101e positie) en voor breedband internet (68e positie). De positie van Nederland op dit onderdeel is de afgelopen jaren gedaald. Zo had Nederland in 2012 nog de 47e positie op dit onderdeel. "De investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van 4G, dragen bij aan een hoogwaardig ICT-infrastructuur, maar vormen ook een barrière voor andere partijen die niet de benodigde middelen, kennis, of licenties hebben," aldus Henk Volberda.

 

5. De kloof tussen geavanceerde economieën en ontwikkelings- en opkomende economieën is verder toegenomen.

De tien procent van best presterende economieën in de ’networked readiness index’ zijn twee maal beter in staat in het aanwenden van ICT dan de tien procent van economieën in de staart van de lijst. Volgens Volberda is een gebrek aan toegang tot ICT een belangrijke barrière voor ontwikkelings- en opkomende economieën. Opkomende economieën als Brazilië, China en Zuid-Afrika hebben de afgelopen jaar hun positie op de ’networked readiness index’ verbeterd, maar hun positie stagneert of neemt af.[1] Het Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth besteedt op uitgebreide wijze aandacht aan de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op economische groei, innovatie, werkgelegenheid en welzijn. Het belangrijkste onderdeel van dit rapport vormt de zogenaamde Networked Readiness Index (afgekort NRI): een index waarmee tot uitdrukking komt hoe landen scoren op de mate waarin (ontwikkeling en benutting van) ICT en gerelateerde ’networked readiness’ bijdraagt aan het internationale concurrentievermogen van in totaal 143 landen ter wereld.
De score wordt bepaald aan de hand van de mate waarin economieën zijn voorbereid om ICT optimaal te benutten. Daarbij wordt gekeken naar vier verschillende hoofdindicatoren: (1) business en innovatieomgeving en het politiek en juridisch raamwerk om ICT te faciliteren, (2) ICT infrastructuur, toegangskosten en de aanwezigheid van noodzakelijke vaardigheden om ICT optimaal te benutten; (3) het omarmen en gebruik van ICT door de overheid, het bedrijfsleven en door burgers; en (4) de economische en sociale impact van ICT.
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM biedt baanbrekend onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellence in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van zaken, logistiek en handel. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegang een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s van het hoogste niveau.