Gesprekken van Erik de Vlieger over lobbycratie met Syp Winia en Michel van Hulten

Civis Mundi Digitaal #33

Het is in elk geval de moeite waard (voor allerlei onderwerpen) een bezoek te brengen aan de website van Café Weltschmerz, ga naar www.cafeweltschmerz.nl

Café Weltschmerz is een jong productiehuis waarbinnen wetenschappers, kunstenaars, journalisten en ondernemers samenwerken. Het richt zich op sociaal maatschappelijke innovatie waarbij de veranderende machtsverhoudingen in de samenleving en de rol van economie en cultuur centraal staan. De samenwerking is georganiseerd in de coöperatie Weltschmerz u.a. en verbindt meerdere aktiviteiten op verschillende platforms. Na twee jaar van beproeven en diverse pilots zijn de tv programma’s voor AT5 en internet door Erik de Vlieger het eerste resultaat, o.a. te bekijken op www.cafeweltschmerz.nl.

 

Binnen Café Weltschmerz is de corruptieproblematiek opgevallen. Die aandacht is geconcretiseerd in het ontwikkkelen van een serie gesprekken waarin vooral aandacht gevraagd wordt voor de smalle scheidslijn tussen lobbyen en corrupt gedrag: wanneer wordt een kop koffie van een vriendelijk gebaar een opstapje naar corrupt gedrag?

 

Gesprekken van Erik de Vlieger over #lobbycratie (video)

 

  • met Syp Winia, Deel 1, published on Aug 10, 2015

Syp Wynia als gast bij Erik de Vlieger in de eerste aflevering van de serie Lobbycratie. Wynia is Elsevier columnist en journalist en deed onderzoek naar het Lobbyen door (ex) politici. Eerdere publicaties van hem worden nauwelijks opgemerkt. In deze aflevering vallen de namen van: Jack de Vries, Hans Hillen, Ben Bot, Roger van Boxtel, Ton Hooijmaijers, Frans Timmermans en Marleen Barth.

https://www.youtube.com/watch?v=YVNdYPgRwrU

 

  • met Michel van Hulten, Deel 2, published on Aug 12, 2015

Oud staatssecretaris onder de regering Den Uyl, Michel van Hulten doet sinds vele jaren onderzoek naar corruptie, lobbyisme en de grenzen daartussen. Lobbyen is niet per definitie verwerpelijk, er is ook geen wetgeving op te baseren, maar dient op basis van moreel besef plaats te vinden. Van Hulten pleit er voor meer openheid en reflectie van politici over dit onderwerp. Een register zou volgens hem kunnen helpen. In het nagesprek de positieve internationale perceptie over Nederland en gebrek aan urgentie om de werkelijkheid onder ogen te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXs5g77hHQ

 

Er volgen nog enkele gesprekken op video, zie het volgende nummer van Civis Mundi