Gedichten bij boekbespreking Geld, geest en God

Civis Mundi Digitaal #34

door Piet Ransijn

Thomas Cole, The Courase of Empire, Destruction

 

Beschaving en verloedering                                     2011 02 08

 

De heilige, de wijze en de held                     

die in eenheid leefden met zichzelf

en het eindeloze hemelgewelf

waar zijn zij nu gebleven?

 

Onzichtbaar in het openbare leven

lijken zij uit het gezicht verdwenen

sinds mensen van hun bron vervreemdden

onder invloed van mediageweld en geld

 

Waar is in het verloederde leven

onze ‘heiligen Ursitz’* gebleven?                                          *Term van Nietzsche

Hoe vinden wij in al het verbale kabaal

een nieuw en zinvol, geestrijk ideaal?

 

De lage middelmaat werd norm

bijvoorbeeld de bekende Nederlanders

Wat moeten onze allochtone medelanders

met zo’n modaal gebrek aan vorm?

 

Het eigen houvast aan cultuur

ligt voortdurend onder vuur

Het burgerlijk beschavingsoffensief

biedt slechts een schamel alternatief

 

Waar zijn de hogere waarden gebleven

in het openbare geestelijke leven?

Steeds meer consumeren en produceren

totdat het tij misschien een keer zal keren?

 

Een minderheid zoekt heil in de natuur

en hier en daar een alternatieve cultuur:

nieuwe spiritualiteit die past in onze tijd

Maar het blijft slechts een minderheid

 

Daar is een meerderheid nog niet voor klaar

Zij verlustigt zich nog in vluchtig handelswaar

Ons leven kent maar weinig duurzaamheid

en is met ons milieu en de natuur in strijd

 

Een strijd die nimmer is te winnen

als wij geen waardiger bestaan beginnen:

in harmonie met de omringende natuur

gedegen leven op de lange duur

 

Buigen naar onze moeder de aarde

Knielen voor hogere kosmische waarden

die wij nu massaal ontkennen en negeren

maar toch uiteindelijk de wereld regeren

 

Vanuit een ongeziene bron

vanwaar de wereld ooit begon

De bron van ons bewustzijn

De essentie van ons eigen zijn

 

Die de hele kosmos doordringt

In iedere vogel zijn lied zingt

In ieder wezen adem haalt

In zon en maan en sterren straalt

 

In het alomvattende bestaan

waarin wij drijven in een oceaan

ontstaan en opgaan, ondergaan

en wie weet weer zullen opstaan                             

 

Wat zal de toekomst brengen?                                   2012 02 19

Zijn de vette jaren voorbij?

Komt er een dalend getij?

Hoe lang duurt de crisis?

Wat is er eigenlijk mis?

 

Komen er nieuwe waarden

voor het beheer van de aarde?

Meer harmonie met de natuur

ook voor de lange duur?

 

Is het materialisme over zijn top?

Komen er geestelijke waarden op?

Wat zijn de diepere wensen

van postmoderne mensen?

 

De Mammon en het Gouden Kalf vereren?

Mateloos consumeren en produceren?

Hoe vinden we blijvende vervulling

die verder gaat dan levensvulling?

 

De toekomst zal ons leren

of wij zo blijven consumeren

Onder druk van steeds meer mensen

stelt het natuurlijke milieu zijn grenzen

 

Zijn er meer natuurrampen dan vroeger

toen mensen zich anders gedroegen?

De natuur werkt nog steeds volgens wetten

die wij niet naar de hand kunnen zetten

 

We kunnen wel leren functioneren

zodat wij met de natuur harmoniëren

Dat vraagt eerst meer coherentie

met onze eigen diepste essentie

 

Met wat wij ten diepste wensen

voor het welzijn van alle mensen

Opgefokte wensen zijn ontelbaar

en daarom onverzadigbaar

 

Steeds weer nieuwe dingen

die overal in het oog springen

Harmonie en levensgeluk

staan voortdurend onder druk

 

Hoe kun je in een land van blinden

nu blijvende vervulling vinden?

Wijzen hebben ons de weg gewezen

naar ons waarachtige wezen

 

Naar de liefde in ons hart

de vrede voorbij plezier en smart

Naar de bron die alles verbindt

waar het leven steeds begint 

Waarheen?


 

Burgers, banken en regeringen                     2011 10 23 n a v HOVO cursus

 

Achter veel regeringsleiders

schuilen vaak verborgen verleiders

de schimmenwereld van het grote geld

waar niemand het fijne van vertelt

 

Wie heeft het voor het zeggen?

Is er iemand die dit uit kan leggen?

Zijn het banken of regeringen?

Staten die banken bij gaan springen

 

Banken maken winsten van de rente

van hun schuldenaren en cliënten

Ze lenen hen geld dat er niet is

Dat gaat een keer goed mis

 

Als banken failliet dreigen te gaan

moeten regeringen garant staan

hetgeen ze op de burgers verhalen

Die moeten de belasting betalen

 

 

Grote geldmagnaten blijven buiten zicht

De ogen zijn op de regeringen gericht

Van de banden met het grote geld

wordt de cruciale invloed niet verteld

 

Maar niet allen blijven buiten het zicht

Soms komt iets van iemand aan het licht

Miljoenenbonussen gaan naar de baas

terwijl zijn bank bijna failliet gaat

 

Als grote banken failliet gaan

zal ons spaargeld eraan gaan

Als ze overeind blijven staan

zal dat zonder steun niet gaan

 

De banken houden ons in gijzeling

De burgers betalen de rekening

Het grote geld ontspringt de dans

Grijpt hoe dan ook zijn kans

 

Burgers willen een fiasco vermijden

en laten zich niet meer zomaar leiden

door vaag pratende regeringsleiders

en door hun verborgen verleiders

 

Ze willen openheid en helderheid

Het is hiervoor nu de hoogste tijd

Ze uiten meer en meer hun ongerief

in een groter wordend collectief

 

Ze streven naar gerechtigheid

in deze turbulente crisistijd

Hoe te redden wat er valt te redden?

Hoe kunnen we het beter hebben?

 

De menselijke stupiditeit

kent wellicht geen grenzen*                                       * volgens Albert Einstein

dat geldt ook voor de creativiteit

en inventiviteit van vele mensen

 

Foto van de voorpagina van Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn

 

Financiële malversaties         2015 07 29 Na lezing van Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn: onder bankiers

 

In vroeger tijd voerden ridders strijd

tegen onrecht, onheil en oneerlijkheid

door roofridders, moordenaars en rovers

die de mensen ruw en wreed beroofden

 

Net als vroeger woedt in de moderne tijd

eenzelfde strijd tegen onrechtvaardigheid

Maar rovers zitten nu niet meer verscholen

in afgelegen bossen in hun roversholen

 

Dit zien we niet bij malafide bankiers, maar bij de ‘have nots’

Niet bij de ‘grote criminaliteit’ maar bij de ‘kleine criminaliteit’

 

In  bancaire bunkers van beton en staal*

gaan rovers met miljarden aan de haal

met obscure financiële malversaties

in tal van ingewikkelde gradaties

 

Onschuldige burgers worden nu geplukt

met een woekerpolis of een ‘plofproduct’*                             *Zie Luyendijk. p 40, 41, ook zeepbellen genoemd

De grootschalige handel in lucht en wind

groeide jarenlang gestaag en gezwind

 

Met fictief en dus denkbeeldig cijfermatig geld

werden er miljardenwinsten ingebeeld en opgeteld

Daarvan werd dan een percentage bonussen genomen

door een immer groeiend aantal lugubere personen

 

 

Vaak gehuld en keurig verzorgd in  krijtstreeppakken

wisten zij gretig en geheim miljoenen winst te pakken

Ze misbruikten stelselmatig hun vertrouwensband

Alle ongedekte risico’s gaan naar de vertrouwde klant

 

Er mag beslist geen transparantie zijn

De transacties met miljarden zijn geheim

In de mist van de geheimzinnigheid

raakt de argeloze klant miljarden kwijt

 

Zorgvuldig onttrokken aan hun zicht

worden klanten stelselmatig opgelicht

De moderne roekeloze financiële held

woekert en sjoemelt met andermans geld

www.tonydebree.biz/dagboekvaneenbankier/de-cultuur-bij-de-banken-en-de-bankiers-bestaan-niet

 

In beveiligde belastingparadijzen*                                          *Idem

laten zij hun bergen geld verrijzen

op een geheime eigen rekening

buiten het bereik van de belasting

 

Zo verbergt de moderne crimineel

onaantastbaar buitensporig veel

Buiten het bereik van geldende wetten

weten zij hun arrestatie te beletten

 

Ze hebben malafide advocaten ingehuurd*                            *Zie Luyendijk, Freeland, Wright Mills e.a.

Hun transacties worden deskundig gestuurd

Zo worden argeloze burgers uitgekleed

zonder dat de klant er iets van weet

 

De miljarden die er in de wereld omgaan

komen uiteindelijk bij de burgers vandaan

die langs vele wegen naar de banken gingen

via winst, belasting, hypotheken en verzekeringen

Gesprek over mogelijke hypotheken

 

Op allerlei wijzen worden burgers geplukt

wordt hun netto inkomen gedrukt

Door zich aan anderen te verrijken

worden de rijken steeds rijker

 

De wereld lijkt corrupt, doortrapt en slecht

Een enkeling die dat ook direct zegt

die dat anderen proberen uit te leggen

door onduidelijke dingen eerlijk te zeggen

 

Armoede is met rijkdom verweven

Als rijken niet om armen geven

alleen maar om hun eigen leven,

krijgen armen geen volwaardig leven

 

De rijkdom van de rijken

waarmee zij zichzelf verrijken

gaat over tal van arme lijken

en dient niet om armen te verrijken

 

Als rijken een gedeelte van hun weelde

met de vele armen zouden delen

zou dat behulpzaam zijn voor velen

voedsel geven aan veel hongerige kelen

 

Natuurlijk zijn hierbij vele

andere problemen die hier spelen:

een complex met vele onderdelen

Eén ervan is onvermogen om te delen

 

De armen worden armer, uitgeknepen

tot zij het uiteindelijk een keer begeven

Arme mensen slaan dan op de vlucht

Hun stroom groeit ieder jaar geducht

 

Van heinde en verre zijn zij nu gekomen

in overstelpende vluchtelingenstromen

die massaal vaak door geweld zijn uitgerukt

omdat zij elders worden uitgebuit of onderdrukt

 

Hun nood is meestal buitengewoon groot

Velen bekopen hun vlucht met de dood

Zij weten echter van geen wijken

Uiteindelijk bedreigen zij de rijken

 

De dreiging van de schrijnende ongelijkheid*                        *Zie o.m. Pikketty en Turchin

is een onheilspellend teken van een tijd

die onomkeerbaar in verval raakt

als de burgerij geen korte meten maakt

 

met onmenselijk onrecht en corrupte politiek

en komt met een massaal georkestreerd repliek

tot bewustzijn komt en dan tot actie overgaat

en het woord gepaard gaat met de daad

 

http://ommekeer-nederland.nl/ oma tegen de bankiers! stop de bankiers!

 

Als mensenmassa’s uit hun sluimering ontwaken

zich niet massaal meer door de media vermaken

zich niet meer besmuikt en masse laten bestelen

niet zich zoet laten houden met brood en spelen

 

Literatuur

Wat betreft het verband tussen rijkdom en armoede, met name in arme landen met bijkomeden vluchtelingenstromen, is de kwestie complexer en hangt vooral ook samen met de interne situatie in die landen, waarin de multinationals van de rijken hun aandeel hebben.

Zie o.m. David Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor  en de werken van Peter Turchin en Mancur Olson, die deze kwestie relateren aan interne cohesie en samenwerking en collectieve actie.

Dit relaas is gebaseerd op onder meer de volgende literatuur. Zie referenties bij eerdere artikelen in Civis Mundi

Het zit complexer in elkaar dan in de hekeldicht staat. Er staat veel op internet over banken, bijv.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/05/centrale-bankiers-verantwoordelijk-voor-aandelenzeepbel/#.Vbjud_ntmko

http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/08/het-macabere-spel-van-bankiers-2/#.Vbju9Pntmko

http://langleveeuropa.nl/2014/11/dwdd-presenteert-bis-bank-van-de-bankiers

http://www.ninefornews.nl/burgerinitiatief-geldschepping-bankensysteem-stamt-nog-uit-tijd-van-slavernij/

http://ommekeer-nederland.nl/oma-tegen-de-bankiers-stop-de-bankiers

http://extremelifechanger.com/index.php?p=1_531_499-FED-AND-THE-2-PRESIDENT-

http://www.gewoon-nieuws.nł2013/11/voor-iedereen-op-aarde $70 miljoen als Rothschild zijn vermogen deelt

 

Geld en geweld                                  2014 09 02

 

Mensen willen in vrede leven

Niet sterven door geweld

Mensen willen ook weten

hoe ze komen aan geld

 

Hoe kunnen we eerlijker delen?

Hoe is het in de wereld gesteld?

Waarom bezitten zo weinig mensen

zoveel van ons verzamelde geld?

Terwijl zij almaar meer wensen

Desnoods met geweld

 

Waarom gaan de rijken

in greep van het geld

meedogenloos over lijken?

Zoals het nieuws ons vertelt

dat wij dagelijks kijken

Elke dag weer geweld

 

Waarom doen wij mee

aan het streven naar geld?

Waarom zegt niemand ‘Nee‘

tegen geld en geweld:

‘Ik werk niet meer mee’?

 

Want haast al ons geld

is onzichtbaar verweven

met macht en geweld

Hoe kunnen we leven

zonder geld en geweld?

 

Mensen worden uitgebuit

uit zucht naar winst en buit

alsof een mens niet meer telt

Het economisch systeem

berust op geld en geweld

 

We kunnen er niet omheen

Ook al staan we versteld

Iedereen doet er aan mee

Want wie heeft er geen geld?

En wie zegt er ‘Nee’
tegen dwang met geweld?

 

In verzet bij belasting betalen

dan neemt men je geld

of ze komen het halen

Juist de overheid

monopolist van geweld

is vazal van de minderheid

van het grote geld

 

Politiek steunt de rijken

Verstrekkers van geld

Eerlijkheid moet nog blijken

als het geld wordt geteld:

steeds meer voor de rijken

 

Het is droevig gesteld

met het onderscheid

in rijkdom in geld

tussen arm en rijk

De kloof blijft wijd

De statistiek vermeldt

dat dit elk jaar geldt

 

Waar blijft een nieuw systeem

dat minder draait om geld?

De oude ruil verdween
Het geld kwam met geweld

Heersers maakten hun munt

met monopolie op geld en geweld

Had het ook anders gekund

zonder verplicht belastinggeld?

 

Munt van keizer Caligula berucht door zijn gewelddadige bewind

Op de keerzijde zijn vader veldheer Germanicus (40 n.Chr.).

 

Waar blijft de held

Die niet verstrikt raakt

in geld en geweld?

Die een einde maakt

zonder geweld

aan de tirannie

van het geld

 

Waar blijft het genie?

Het systeem is uitgeteld

en wordt op termijn

als ontoereikend geveld

Wanneer zal dat zijn?

 

*Nassim Nicholas Taleb van de Black swan theory zegtNog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn er zo veel posities met macht toegekend aan mensen die geen persoonlijke risico’s dragen. (Paul Frentrop ‘In de 16 eeuw liepen politici nog zelf ook risico’, Volkskrant 30 november 2012)

*Het beslissende kenmerk van een staat is volgens Max Weber e.a. een bureaucratisch georganiseerd geweldsmonopolie in een bepaald territorium, dat een belastingmonopolie afdwingt door een ambtenarenapparaat gesteund door politie en krijgsmacht om belasting en andere wetten af te dwingen en het territorium te beheersen

*Over de piramide van onderdrukking zie Etienne de la Boétie, Vertoog over de vrijwillige onderdanigheid,  1576. Deze belangrijke politieke filosofische tekst, waar partijen van allerlei pluimage eeuwenlang gebruik van hebben gemaakt, plaatst de rechtmatigheid van gezagdragers, die La Boétie ’meester’ of ’tiran’ noemt, in een ander daglicht. Hoe een tiran zich ook opwerkt tot heerser (verkiezingen, geweld of erfopvolging), het is nooit zijn goede bestuur dat zijn overheersing kan verklaren en ervoor zorgt dat hij die kan handhaven.

Voor La Boétie is het meer dan de angst voor straf, op de eerste plaats de gewoonte van het volk om onderdanig te zijn, die de voortdurende overheersing door een meerdere verklaart. Op de tweede plaats zijn het ideologie (die Marxopium van het volk noemt) en bijgeloof, de middelen waarmee alleen onwetenden overheerst kunnen worden. Het ’geheim van elke overheersing’ is dus: de overheersten medeplichtig maken aan hun eigen overheersing.

Daarom werpt de tiran zijn hovelingen kruimels toe. Terwijl het volk gedwongen wordt om te gehoorzamen, hoeven de hovelingen dat niet te doen. Zij moeten alleen aan de verlangens van de tiran voldoen. Op die manier zijn zij nog onvrijer dan het volk en kiezen dus zelf voor hun onderdanigheid. Zo ontstaat er een machtspiramide: de tiran overheerst vijf mensen, die dat op hun beurt met honderd andere doen, die vervolgens duizend mensen overheersen. Hoe minder de hovelingen zich met hart en ziel aan een tiran overleveren, hoe zwakker die piramide wordt. En zo raakt de tiran heel zijn verworven macht weer kwijt.