Over Saoedi-Arabië als het voorbeeld voor Daech en tevens onze westerse bondgenoot; hoe kan dat?

Civis Mundi Digitaal #35

door Jan de Boer

Wat is het verschil tussen een moordenaar van Riyad in Arabië en een moordenaar van Raqqa , op Syrische grond, van Daech? Voor de ongelukkige, beschuldigd van belediging van de islam, is er geen enkel verschil: zijn hoofd valt in het zand en zijn lichaam wordt aan een kruis geslagen zoals in vroegere tijden, totdat het volledig ontbonden is. Voor de westerse samenleving is het verschil dat de opdrachtgever van de beul in Riyad onze vriend is, en wij de opdrachtgever van de beul in Raqqa bombarderen.

Deze westerse paradox, een  duivelse cocktail van "realpolitik" en ideologische bijziendheid, verdwijnt snel uit ons bewustzijn door de voor het westen voordelige samenhang van politiek en handel, die onlangs zijn hoogte punt vond in de benoeming van het Saoedi-Arabische voorzittersschap van de commissie van de mensenrechten van de Verenigde Naties........ Niet te geloven !!

 

Sinds zo’n goede duizend jaar geleden kent de soennitische islam  vier grote stromingen die garant staan voor een religieuze orthodoxie : hanafisme, malikiisme, chafisme en handalisme waarvan de namen afkomstig zijn van hun stichters.

 

Het wahhabisme als theocratische dynastie en politiek-religieuze sekte

In de achttiende eeuw verzette de zeer omstreden imam Mohamed  ben Abdel Wahhab zich tegen deze vier hoofdstromingen en predikte zijn eigen interpretatie van de islam: een zeer puriteinse  en rigoristische visie, een letterlijke interpretatie van de Koran en de hadiths. Deze nieuwe doctrine, het wahhabisme werd door de vier hoofdstromingen van de soennitische islam verworpen en door de soennitische en chiitische theologen als sectarisch gekwalificeerd. In de twintigste eeuw werd het wahhabisme de officiële godsdienst in Saoudi-Arabië  en kreeg het er het ideologische monopolie. Voor het wahhabisme zijn de andere soenniten ketters en de chiiten en de volgelingen van het soefisme ongelovigen. Het soennitische salafisme en het wahhabisme koesteren dezelfde ideologie met als stichters ibn Taymiyya en Abdel Wahhab, maar het wahhabisme onderscheidt zich door de erkenning van een politieke chef.

 

Mohamed ben Abdel Wahhab ontmoette in de oase  Ad -Diriyah in Arabië de lokale "emir"  , de lokale machthebber/prins, Mohamed Al Saoed die zich zeer aangetrokken voelde door de puriteinse en rigoristische prediking en daardoor zelfs zijn dochter uithuwelijkte  aan Mohamed ben Abdel Wahhab die hem een zekere religieuze erkenning verschafte ,waardoor hij de omliggende stammen onder zijn banier kon verenigen. Zo werd  Mohamed  Al  Saoed de eerste imam van de Saoedische staat.

Het kalifaat van het ottomaanse rijk vreesde de snelle verbreiding van het wahhabisme en toen deze

de heilige plaatsen Kerbala, Mekka en Medina plunderde en deels vernielde, beval de Ottomaanse sultan Mahmud 11 zijn vice-koning van Egypte een leger naar Arabië te sturen om het wahhabisme te vernietigen. Tijdens de derde legerexpeditie werd de kleinzoon van Mohamed ben Abdel Wahhab dood geschoten en werd Mohamed Al Saoed onthoofd en zijn lijk tentoongesteld in Istanbul.  Andere leden van de familie  Saoed slaagden erin te vluchten naar veiliger oorden in Arabië. Deze Saoediërs slaagden er in 1824 in om  voor de tweede keer een Wahhabistische staat met als hoofstad Riyad te stichten.  Het wahhabisme  ontwikkelt zich zo  als enerzijds een theocratische dynastie , anderzijds als een politiek-religieuze secte.

Engeland wilde het Ottomanse rijk uit deze regio verdrijven en spande het wahhabisme voor zijn geopolitieke doelen. Als gevolg daarvan  verdween in 1924 het Ottomaanse kalifaat  uit de regio en veroverde het wahhabisme de steden Mekka en Medina en stichtte het  het Soedisch-Arabische koninkrijk.

Eind jaren dertig  werden de enorme olievoorrraden ontdekt , die onmiddellijk de interesse trokken van de Verenigde Staten. In 1945 sloten de Saoedische koning en President Rosevelt een verdrag dat Saoedie-Arabië de protectie van de Verenigde Staten opleverde in ruil voor olie.

Met de daarmee verdiende petro-dollars probeert het saoedische regime sindsdien de wahhabistische ideologie te verbreiden en steunt ze of direct of via rijke saoediërs overal islamitische extremistische organisaties en activiteiten. Hun invloed is internationaal: de Taliban,

Al -Qaida, Boko Haram , Daech ....al lijkt dat zelfs een concurrent te worden ,......

 

Onderdeel van het salafisme

Het wahhabisme maakt deel uit van het salafisme,  een stroming binnen het hanafisme,  een verzameling van fundamentalistische stromingen in de Islam onder meer in de emiraten  als Qatar aan de Perzische golf, maar het wahhabisme onderscheidt zich door het hebben van een chef en door de meest conservatieve , fundamentalistische  visie van de islam. Alle andere culturen die niet uit de islam (volgens deze visie)  voortkomen worden verworpen. Er is een strikte scheiding van de sexen en vrouwen staan onder het gezag van een man: vader, echtgenoot, broer , zelfs van hun zoon.

Duidelijke kledingvoorschriften , een verbod op autorijden, etc.  Gruwelijke lijfstraffen als het afhakken van handen of duizend of meer zweepslagen voor overtreding van hun visie van de islam zijn aan de orde van de dag .Publieke onthoofdingen voor beledigingen of wat daar in hun visie voor doorgaat, van hun opvattingen over de islam, zijn op vrijdag na het avondgebed bijzonder populair in Mekka. Op scholen wordt de strijd tegen de tweede hoofdstroming van de islam: het chiisme, verheerlijkt en zijn kunsten en muziek uitgebannen. En dan te weten dat de islam in onze middeleeuwen en ook daarna een voortrekker op het gebied van literatuur, architectuur , kortom van kunsten en wetenschappen was !

Al in 1745 schreef de Mufti van Riyad aan zijn collega’s: " Ik deel jullie mee dat er in ons land een vernieuwer is verschenen: een onwetende, een verdwaasde die op hol slaat zonder enige kennis en zonder medelijden. Hij heeft al gevaarlijke misdrijven begaan waarvan  sommige al veel verder verbreid zijn en andere tot duverre nog beperkt zijn gebleven tot onze contreien...Hij heeft graftombes vernield en  geschriften met populaire gebeden verbrand. Ik smeek jullie dit te  laten weten aan al die arme mensen die hij heeft verleid met zijn leugens en neem zo snel mogelijk maatregelen voordat het te laat is".

En helaas het was al te laat ,ook wat betreft de vernielingen.In Mekka en Medina werden de graftombes van de familie van de profeet Mohammed vernield en zelfs in onze tijd ( 1994) liet de mufti Adelaziz ben Bas weten , dat het vereren van monumenten, historische plaatsen, mausolea.....leidt tot polytheïsme  en dat deze dus vernield moeten worden. In 2014 werd geconstateerd dat zo’n 98 procent  van het historisch erfgoed vernield was.

 

Bedevaart naar Mekka als twee belangrijkste inkomsten

Na de olie is de bedevaart naar Mekka - iedere mohammedaan moet die in principe tenminste eenmaal in zijn leven hebben ondernomen - de tweede bron van inkomsten. Om het objectief van het jaar 2020 te halen: ieder jaar 20 miljoen bedevaartgangers en inkomsten ter grootte van 90 miljard dollars, heeft het koningshuis gigantische werken gelanceerd, waarvan een deel wordt uitgevoerd door het bedrijf Benladen met als directeur de broer van de gedode terroristenleider Oussama Ben Laden. Deze werken geven de monarchie, het wahhabisme, de gelegenheid de laatste resten van het historisch erfgoed in Mekka van de aardbol te vegen. Eén van de grote attracties van deze bedevaart is het gaan naar Mina, de vallei van de steniging, waar de bedevaartgangers de drie stèles die de " sheitan" voorstellen : de satan van alle demonen ..... en van alle fanatismen, stenigen. Ieder jaar op weg daarheen worden honderden bedevaargangers onder de voet gelopen en komen zo om het leven. De precieze antalen  en  het waarom en hoe, komt niemand te weten, dat is onderworpen aan een strikte censuur. Niemand heeft het recht om zich daarmee en andere binnenlandse zaken in Saoedu-Arbië te bemoeien. Iran, de gezworen chiitische vijand van het wahhabistische koningshuis kon dit jaar hoog of laag springen bij vragen over het aantal chiitische slachtoffers , het werd met een kluitje in het riet gestuurd en ook nog eens berispt voor deze inmenging in Saoedische zaken  door de salafistische Turk Recep Erdogan .........

 

De meest onthullende gschriften, de meest heldere analyses komen niet uit het westen, maar van arabische intellectuelen. Zoals die van de Algerijnse schrijver Boualem Sansal ( 2011): " De arabische wereld van onze ouders is verloren als deze absurde machine niet afgebroken wordt: deze club van valse, arrogante en wrede prinsen die zich voordoen als bewakers van het mythische arabische ras en van de werkelijke islam...."

Of van de tunesische schrijver Hamadi Redissi ( 2007):"De theses van een  duizendjarige, mensenhaterige, onbedwongen ,oorlogszuchtige, anti-christelijke, anti-semitische en vrouwenhatende islam zijn  grofweg  in het wahhabisme te vinden"

 

In het eveneens verschrikkelijke chiitische Iran bestaan ten minste tegenkrachten,vrijheidsbewegingen waarin jonge mannen en jonge vrouwen optrekken om hun eigen leven te leiden ver van de collectieve verstikking van het door de indertijd door Khomeini gepredikte chiisme. Dat in tegenstelling tot de wereld van de soennitische Saoeds en hun broeders van de Golfstaten: onze vrienden en bondgenoten ..........puur cynisme !!!!