Is islamofobie fout, christofobie prima?

Civis Mundi Digitaal #36

door SWC

In het vorige nummer werd het ongelijk van Wilders scherp in beeld gebracht. Daar is een kritische reactie op gevolgd, die we hieronder publiceren. We herinneren in dit verband aan een oude maar nog steeds actuele column van Joost Zwagerman. Als we dan toch zo gefixeerd zijn op islamofobie als een foute mentaliteit, waarom dan nooit eens nagedacht over christofobie? Ik ken de argumenten van de lelieblanke elite, aldus Zwagerman, die stelt dat de vergelijking tussen als reactionair ervaren islamofobie en als progressief ervaren christofobie mank gaat. Als afvallige katholiek krijg je zeker de lachers op je hand als je koketteert met de eigen gezonde afkeer van de r.k. kerk. Maar een afvallige moslim ontvangt doodsbedreigingen van zijn vroegere geloofsgenoten, en kan rekenen op het dedain van diezelfde lelieblanke culturele elite. Zwagerman blijft zich verbazen over het monsterverbond tussen bedreigende moslimextremisten en de lelieblanke culturele en journalistieke elite. Soms grenst de solidariteit van die elite met moslimextremisten op een zelfhaat die niet meer te bevatten valt.