Westerse medeverantwoordelijkheid voor ontaarding moslimfundamentalisme in moslimterrorisme

Civis Mundi Digitaal #36

door Jan de Boer

Van het terrorisme zijn we nog niet af en we kunnen nog een generatie lang aanslagen verwachten en daar is het westerse wereld mee schuldig aan.

 

Historische achtergrond

Wie iets wil begrijpen van de problemen in het midden-oosten, moet zich verdiepen in de ineenstorting van het mohammedaanse Ottomaanse imperium voor en tijdens de eerste wereldoorlog . Zonder ook maar enigszins rekening te houden met de verschillen in cultuur en geloof, creëerden de westelijke mogendheden er met hun eigen belangen in het achterhoofd nieuwe staten als Irak met een chiitische bevolking waaraan het hoofd een soennitische prins werd gesteld: in feite de verre oorzaak van Islamitische Staat/ Daech. Chiiten en soennieten vechten elkaar ook nu om geloofsredenen de tent uit, net zoals de katholieken en protestanten in de 17de en 18de eeuw in Europa: de tijd van de godsdienstoorlogen. De soennitische prins aan het hoofd in Irak werd afgezet door de " linkse" Baath-partij met uiteindelijk Sadam Hoessein als dictator, eerst gevierd door de westerse mogendheden, later beschuldigd van al het bestaande kwaad en gedood na de inval van de amerikanen in Irak waarbij het Soennitische leger ontbonden werd: nu de militaire stichters van de Islamitische Staat gebaseerd op een zeer gewelddadige fundamentalistische stroming in het soennisme: het salafisme, dat vooral de oliestaten als Quatar en Saoedie -Arabië beheerst. Deze oliestaten steunen direct en indirect deze fundamentalistische salafisten die voor geen terreur, vooral ook tegen de mohammedanen zelf, terugdeinzen en hun gewelddadig fundamentalisme ook in West-Europa verkondigen. Maar om opportunistische geo-politieke redenen beschouwen de westerse mogendheden deze landen als hun " vrienden " ............

De westerse landen hebben zeker gedurende twee decennia salafistische haatzaaiende imams - met succes ook bezig in de sociale media - geen stroobreed in de weg gelegd. Met name in linkse kringen - en zeker in Frankrijk en België - is er sprake ( geweest) van vergoelijking van hun ideeën en praktijken ook om zo om politiek opportunistische redenen de lokale vrede te bewaren. Het resultaat is dat alleen al in Frankrijk er nu een 8000 jongeren tussen de 18 en 30 jaar , veelal de tweede generatie Fransen van origine afkomstig uit Algerije en Marokko gekenmerkt door een hoge werkloosheid en toch ook slachtoffer van een algemeen racisme, door deze salafistische haatzaaiers en ronselaars voor de Islamitische Staat geindoctrineerd zijn met de mogelijkheid dat zij zich overgeven aan terroristische daden of naar gebieden gaan waar de Islamitische Staat heerst en recruten nodig heeft : Syrië, Lybië .......De door het salafisme aangeboden "kant en klare oplossing voor het leven " heeft ook de nodige aantrekkingskracht voor in geestelijke verwarring verkerende pubers en adolescenten , ook buiten mohammedaanse kringen.

 

Opkomst extreem-rechts als resultaat

Het resultaat van ook de domme westerse opportunistische politiek is een sterke opkomst van extreem-rechts ( het Front National, Geert Wilders, etc.) die alle mohammedaanse ingezetenen over één kam scheren en daarmee een zeer gevaarlijke verdeeldheid creëren: het eerste succes van de salafisten. Met het geloof , ook met de islam, is niets mis , als men het geloof beleeft in de privé-sfeer, wat voor de overgrote meerderheid van katholieken , protestanten, joden en mohammedanen het geval is. Maar wanneer fundamentalisten hun geloof al of niet met geweld aan de gemeenschap op willen dringen, staatsgevaarlijk worden, moet er ingegrepen worden. En hard ook.

Wij worden nu geconfronteerd met een uiterst gewelddadig fundamentalistisch terrorisme ook binnen onze landsgrenzen waar we gezien het verleden mee schuldig aan zijn. Je mag hopen dat de politiek eindelijk eens beseft dat met pappen en nat houden, met langdurige werkloosheid en geen toekomstperspectief voor jongeren met name van arabische origine , etc. onze samenleving in steeds grotere gevaren dreigt te komen.