Slowakije met oprukkend extreem-rechts op 1 juli as. de nieuwe voorzitter van de EU

Civis Mundi Digitaal #36

door JdB

Op 1 juli 2016 neemt Slowakije het stokje van het voorzittersschap van de Europese Unie over van Nederland.

Slowakije met zijn 5,4 miljoen inwoners voor velen een onbekend land dat sinds 1 januari 2004 deel uit maakt van de Europese Unie en als eerste Oost-Europese land op 1 januari toetrad tot de eurozone. De hoofdstad Bratislava met ruim 400.000 inwoners is sindsdien opgebloeid, een stad van de toekomst geworden. Maar binnen dit kleine land zijn de regionale verschillen groot. Het platteland ontvolkt snel mee door het ontbreken van een goede infrastructuur. Het onderhoud en een snelle ontwikkeling van zijn infrastructuur is daaromeen eerste prioriteit van de Slowaakse regering. De economie geeft in vergelijking tot de West-Europese landen van de Europese Unie goede resultaten dank zij ook een toenemende consumptie van zijn inwoners met daarbij een beheerste loonsontwikkeling. Slowakije profiteert met name van zijn autoindustrie: assemblage van auto’s , die meer dan 40 procent van BNP oplevert. Tienduizenden slowaken werken er in de fabrieken vanVolkswagen , Kia-motoren , Peugeot-Citroën die in 2015 meer dan een miljoen auto’s leverden. De regering spant zich in om ook de duurdere merken in Slowakije te laten fabriceren en slaagde erin om in december 2015 als eerste land buiten Engeland een volwaardige fabriek van de engelse groep Jaguar Landrover te krijgen die vanaf 2018 ieder jaar 180.000 auto’s moet gaan leveren.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft de werkloosheid hoog met bijna 11 procent van de actieve bevolking ( gegevens van Eurostat ).

De opbloei van Slowakije steunt vooral op de Europese Unie, liefst 70 procent van de overheidsinvesteringen komen van Europese fondsen. In de periode 2014- 2020 kan Slowakije nog eens 14 miljard euro toegemoet zien, netzoveel als het staatsbudget van een heel jaar !
Maar daar hoor je weinig over in Slowakije, dat willen de Slowaken eigenlijk niet weten. De regering pocht vooral op zijn successen, waarbij de zegeningen van het lidmaatschap van de Europese Unie en de Eurozone maar al te graag vergeten worden in een nationalistisch sentiment.

Op 5 maart jongstleden vonden er weer nationale verkiezingen plaats. De eerste minister en leider van de partij SMER-SD, de sociaal-democraat of wat daar in Slowakije voor doorgaat.( Hongarije kent in Victor Orban ook zo’n sociaal-democraat ). Robert Fico mag dan wel de verkiezingen gewonnen hebben, maar zijn partij kreeg een meer dan gevoelige tik uitgedeeld, zakte van 44, 5 procent van de stemgerechtigden naar 28, 3 procent. Hij houdt slechts 49 van zijn 83 gedeputeerden over in het parlement dat 150 gedeputeerden heeft. En dat ondanks zijn volledige afwijzing van opname van vluchtelingen uit het midden-oosten en nationalistische prietpraat.. Sinds maanden heeft hij verklaard -en doet dat nog - de Slowaken te willen "beschermen" tegen de door Europa gewenste herverdeling van vluchtelingen , terwijl in het uiterst vijandige vluchtelingen - en islamklimaat van dit land in 2015 slecht 8 asielaanvragen geaccordeerd zijn. Naar buiten toe zegt Robert Fico dat zijn politiek van absolute verrechtsing ingegeven is om extreem rechts het gras voor de voeten weg te maaien, maar ik ben daar niet geheel zeker van. Hij doet nu verwoede pogingen - dit artikel dateert van 19 maart jl - een nieuwe regering te vormen met de Nationalistische Partij van Slowakije ( SNS) met 9 procent van de kiezers en een nieuwe leider , de advocaat Andrej Danko, die met alle kracht het duistere verleden van de bij skinheads geliefde SNS zoals de vervolging van de hongaarse minderheid tracht uit te poetsen . De tweede politieke partij bij de verkiezingen , de liberale partij SaS , met een goede 12 procent van de kiezers sluit bij monde van zijn leider Richard Sulik alle samenwerking met de SMER-SD van Robert Fico uit: " een stelletje dieven met vuile corruptie-praktijken" . Richard Sulik zou graag met de vijf rechtse en centrumpartijen een coalitie vormen tegen Robert Fico. Maar ook in hem, lid van het Europese Parlement , zal Europa geen medestander vinden wat betreft het vluchtelingenbeleid : "Waarom zouden wij die criminelen op moeten nemen?" Die gedroomde coalitie van hem heeft weinig kans , want de extreem-rechtse inbreng verhindert deelname van christen-democratische partij aan deze coalitie.
Wie bij deze politieke chaos en versplintering garen denkt te kunnen spinnen, is de neo-fascist Marian Kotleba die met zijn partij LS-NS bij de verkiezingen 8 procent van de kiezers achter zich wist te krijgen. Hij bewondert het Slowakije van 1939-1945 met zijn klerikaal-fascistisch bewind van de katholieke priester Josef Tiso en zijn goede verhoudingen met Hitler-Duisland. Marian Kotleba doet de democratie dan ook af als volksverlakkerij, bedrog. In de politieke verbrokkeling van Slowakije mag hij dan wel geen coalitie naar zijn zin in het zadel kunnen helpen, hij kan naar alle waarschijnlijkheid wel met zijn 14 gekozenen een aantal koppen snellen van andere partijen.......

Europa-vijandige regering
De jonge slowaakse fotograaf Attila Farkas die hier bij ons tot een jaar geleden kind aan huis was en teleurgesteld dat hij in Frankrijk geen werk kon vinden met ook een verbroken relatie naar Slowakije terugkeerde, heeft zich in onze correspondentie tot mijn afgrijzen als een vurige rechts-extremistische , nationalist ontwikkeld. Hij liet mij dezer dagen weten dat tot zijn grote vreugde nu
26 procent van de kiezers zich uitgesproken heeft voor politieke partijen, die geen vluchtelingen willen opnemen , uit de Europese Unie en uit de Eurozone willen stappen en betere verhoudingen met het Rusland van Poetin willen ontwikkelen. " We zijn er nog niet, maar we schieten flink op in de goede richting", liet hij mij weten. Een werkelijke discussie is met hem niet mogelijk.Toch houd ik deze correspondentie aan om op de hoogte te blijven van alles wat er mis kan gaan en gaat in dit kleine Centraal-Europese land.

Je moet er toch niet aan denken dat dit extreem nationalistische en Europa-vijandige land straks op 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie op zich zal nemen in een tot op het bot verdeeld Europa dat geteisterd wordt door desintegratieprocessen , geen enkele toekomstvisie heeft en waarvan de motor: de samenwerking Frankrijk-Duitsland panne heeft omdat president Hollande alleen nog maar aan zijn herverkiezing als president in 2017 denkt en werkt.
Arm Europa, arme Europeanen.

Het laatste nieuws , heet van de naald nu ik dit artikeltje schrijf, dat ik mee kan nemen: Slowakije heeft een nieuwe regering. Zoals te voorzien was een coalitie van " links" : SMER-SD met extreem-rechts :SNS en nog twee kleinere centrum partijen. In de regering is de SNS belast met onderwijs en defensie. Dat laatste kan nog wel eens een botsing met Europa opleveren. De zeer nationalistische SNS wil geen buitenlandse troepen in Slowakije zien, terwijl het wel lid is van de NAVO. De SMER-SD houdt financiën en economie en verhindert zo de ambities van de SNS om de auto-industrie te nationaliseren. Het is een uiterst wankele en Europa-vijandige regering. Een kort berichtje van Attila Farkas: " Robert Fico mag dan weer aan het hoofd van de regering staan, maar dan wel met een nationalistisch pistool op zijn slaap gericht".

JdB