Wereld in de greep van rijken

Civis Mundi Digitaal #37

Uitgeverij Filograph heeft een nieuwe titel uitgebracht, Wereld in de greep van rijken. De auteur is Lidwien Schuitemaker, filosofe, sociaal-wetenschapster en publiciste. De nieuwe uitgave is een vervolg op Wereld zonder arm en rijk.

De rijke elite beheerst door haar rijkdom en macht het leven van de rest van de wereldbevolking. In dit traktaat wordt een schets gegeven van de gruwelijke werking van het maatschappelijk systeem waarin de mensen gevangen zitten. De tragedie is dat dit verwoestende systeem maar doordendert en de mensheid het niet stopt. 

De werkelijkheid is veel hardvochtiger, wreder en bloediger dan met woorden beschreven en in beelden getoond kan worden. De illustraties in het boek zijn een combinatie van filographische vormruimtes en foto’s waarin een aantal thema’s uit dit traktaat zijn verwerkt.

Het e-boek Wereld in de greep van rijken, isbn 978-90-7791322-2, is kosteloos op te vragen bij uitgeverij Filograph, e-mail:  uitgeverijfilograph@hotmail.com