The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands 2016

Civis Mundi Digitaal #37

Vierentwintigste jaarboek Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel

Het eerste jaarboek verscheen in 1993. Al meer dan twee decennia presenteert The Low Countries kunst, cultuur en nog veel meer uit Vlaanderen en Nederland aan de wereld, dit jaar met grenzen als het centrale thema. Onder de titel “Read it: it doesn’t say what it says” zijn in dit jaarboek 2016 een aantal artikelen bijeengebracht over literatuur.

In vijf forse essays wordt de staat opgemaakt van de belangrijkste literaire genres in de Lage Landen vandaag: poëzie, proza, essayistiek en non-fictie, jeugdliteratuur en illustratiekunst, strips en graphic novels. De lof van de taal, het materiaal van de schrijvers die zich daarvan bedienen, wordt luider bezongen. De redactie geeft daarbij het woord aan de vertalers. De passeurs bij uitstek. Zij pendelen niet alleen tussen talen, maar tegelijk ook tussen culturen. Tot slot wordt een canon voorgesteld: een scherpe keuze van de boeken die ertoe doen in de Nederlandse literatuur, van amoureuze verzuchting in de elfde eeuw, tot Harry Mulisch en Hugo Claus in de moderne tijd. De canon is overigens altijd het gesprek, de discussie over de canon.

Met deze jaarboeken speelt de redactie nu al meer dan 20 jaar mee in de wereldwijde competitie van cultuurgebieden die zich op de kaart zetten en de aandacht vragen. Het initiatief komt daarbij wel van Vlaamse zijde. In Vlaanderen leeft namelijk sterker dan in Nederland de behoefte de Nederlandse taal en cultuur internationaal zichtbaar te maken en uit te dragen.

Het is de redactie van dit jaarboek, zoals in vorige jaarboeken, vooral te doen om informatie, presentatie en opiniëring, omdat zij gelooft dat de Lage Landen veel te bieden, te tonen en te zeggen hebben. Omdat zij in uitwisseling van ideeën gelooft. Honderden kunstenaars, denkers, schrijvers, maatschappelijke trends en fenomenen van vroeger en nu zijn in de kolommen van de 24 edities van het jaarboek voorgesteld.

Dat levert een interessante staalkaart op van dat laaggelegen deltagebied in West-Europa, dat door zijn strategische ligging, zijn dichtbevolktheid, zijn economische kracht en culturele uitstraling niet meer weg te denken valt uit de geschiedenis en het heden van de Europese cultuur. Het jaarboek telt 320 pagina’s, en bevat evenals vorige jaarboeken talrijke prachtige illustraties in vierkleurendruk. Wij complimenteren de redactie graag met deze nieuwe editie, en wensen haar veel succes met de internationale verspreiding ervan.