Koosnaampje: Bibi

Civis Mundi Digitaal #40

door Jan Wijenberg

De onbetwiste leider van het grootste, wereldomspannend e misdaadkartel, Benjamin Netanyahu, werd op 6 en 7 september met alle egards in Den Haag ontvangen. De terroristische, extreem religieus gedreven, zionistische organisatie heeft zich in 1948 een staat aangemeten, in 1967 illegaal uitgebreid met de ’bezette gebieden’, nu bezet Palestina. Het syndicaat beweegt zich wereldwijd op veel terreinen: genocide, oorlog, vernietigen van cultureel erfgoed, landroof, roof, standrechtelijke executies, moord, martelingen, legal warfare, bedreigingen, afpersingen, chantage en fraude.

Het onveranderlijke hoofddoel is het vestigen van Eretz of Groot-Israël. De oorspronkelijke bevolking dient te verdwijnen. Ben Goerion paste, door zo’n 70% van de niet-Joodse bevolking te verdrijven, al genocide toe. In Gaza is dat project nagenoeg afgerond. Nu zijn de Palestijnen en bedoeïenen in Israël, Oost-Jeruzalem en de Westoever aan de beurt.

Het syndicaat is expert in de manipulatie: "Israël, de enige democratie in een vijandige Arabische omgeving"; "Israël, het vooruitgeschoven beschaafde westers bolwerk"; "de veiligheid van het ’kwetsbare’ Israël moet gegarandeerd blijven"; "de Israel Defence Forces [verworden tot de koloniale bezettingspolitie van de niet-Joden] is ’het meest ethische leger ter wereld’ ".  

Als angsthazen in de volle schijnwerpers van de stropers, slikken de politieke meerderheid en de mainstream media al die onzin voor zoete koek.

Inmiddels sijpelen, goeddeels genegeerde, berichten van Israëlische leiders zelf over de snelle degeneratie van de Joods/Israëlische samenleving door: een paranoïde gemaakte Joodse bevolking, de vergelijking van Israël nu met Duitsland anno 1933, de voorwaarden in Israël voor een Kristallnacht, geruchten over de deportatie van alle niet-Joden, een mogelijk aanstaande burgeroorlog tussen Joodse groeperingen.

Israël is niet bepaald een stabiel land.

Voorlopig is de zaak in de VS onder controle. Zoals gebruikelijk zijn de presidentskandidaten, nu Trump en Clinton, door de Israel Lobby al omgekocht met honderden miljoenen dollars, nodig voor de verkiezingscampagnes. De prijs: onvoorwaardelijke steun aan Israël. President Obama, ongemakkelijk slachtoffer van het syndicaat - publieke schofferingen, omkoping, dreigen met en uitvoeren van smaadcampagnes en sabotage in het Congres - was verplicht om de toch al absurd hoge militaire steun met weer enige miljarden dollars te verhogen, frauduleus zoenoffer voor het negeren van de Israëlische instructie om geen Iran-deal te sluiten.

Voor zover nodig hebben de Nederlandse filiaalhouders van het kartel de komst van Bibi voor en achter de schermen zorgvuldig voorbereid. Vooral het CIDI liet van zich horen.

Het bezoek aan de Tweede Kamer [07-09-2016] diende om de discipline te handhaven, noodzakelijk voor de te bereiken doelstellingen. ’Zorgelijk’ genoeg steunt een slinkende meerderheid het kartel nog, een aantal fracties ’gelukkig’ onvoorwaardelijk.

Nederland geeft het syndicaat in de EU en de VN politieke rugdekking, participeert in de financiering - en dus in de voortzetting - van   de bezetting en, na illegale militaire expedities, in de wederopbouw van Libanon en Gaza. Moeiteloos vernietigt het kartel bilateraal en multilateraal gefinancierde Palestijnse investeringen zonder de schade ooit te vergoeden. Van alle vluchtelingen wereldwijd, vormen de door het kartel verdreven Palestijnen 25 (vijfentwintig) procent. Betaalt Bibi voor hun opvang? Nee, dat doet de toch  al met tekorten kampende internationale gemeenschap, wij ook.

Bibi kwam vooral zijn superieure militaire en onderdrukkingssystemen slijten. De hoge kwaliteit wordt bereikt door het voortdurend uittesten op de Palestijnen en de bedoeïenen, met tienduizenden doden en honderdduizenden gewonden tot gevolg. De bezetting moet dus doorgaan.

Syndicaatleider Bibi hield, beschermd door burgertypes met ’oortjes’ en - oh ironie -  de politie, audiëntie in hotel Des Indes, omgebouwd tot een onneembare vesting. Dringt het wel tot het geïnteresseerde Nederlandse bedrijfsleven door dat Bibi zo het verkeerde visitekaartje afgeeft? Moeten die sinistere onderdrukkingsinstrumenten worden losgelaten op de Nederlandse bevolking?

Ondernemers, blijf weg van dit misdaadkartel.