BIOS deels naar CAOP, deels naar Huis voor klokkenluiders

Civis Mundi Digitaal #41

door Michel van Hulten

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, beter bekend als BIOS, bestaat sinds 1 juli 2016 niet meer. Een deel van de activiteiten van BIOS is op die datum overgegaan naar het Huis voor klokkenluiders → https://huisvoorklokkenluiders.nl/

 

Het CAOP (www.caop.nl), waartoe ook BIOS behoorde, behoudt een aantal andere activiteiten. Ga voor meer informatie over activiteiten en diensten die het CAOP biedt op het gebied van integriteit naar de CAOP-nieuwsbrief

https://www.bing.com/search?q=caop+nieuwsbrief&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=5df3e

99564e948b78ead6fcf52ca9387&pq=caop+nieuwsbrief  

voor nieuwe informatie van het CAOP over integriteitsbevordering, te weten

→ IRMA-risico-analyse

→ Opleidingen

→ Advies en ondersteuning

→ Ook > Steunpunt IntegriteitsonderzoekPolitieke Ambtsdragers< blijft gehuisvest bij het CAOP → http://steunpunt.caop.nl/ 

Vanaf 2017 komen er speciale leergangen, nieuwe integriteitstrainingen en een vervolg op de Dag van de Integriteit.  

Voor uitgebreide informatie over integriteit → http://www.caop.nl/