Viering van 25 jaar Verdrag van Maastricht

Civis Mundi Digitaal #41

Met het Verdrag van Maastricht is onder meer ook het fenomeen Europese burgerschap tot stand gekomen.

 

Mag het zo zijn dat gemiddeld één op de drie Europeanen jaarlijks een ander Europees land bezoekt, voor de burgers in de euregio’s is die situatie geheel anders: niet alleen in eigen land en woonplaats voelen zij zich thuis, maar ook in hun directe buurlanden, waar zij (gaan) wonen, consumeren, werken, recreëren, studeren enz. Grensbewoners bezoeken frequent, vaak dagelijks, een ander Europees land en maken zodoende veelvuldig gebruik van het ’vrij verkeer van personen’.

Toch zijn de binnengrenzen nog niet zo open als vaak wordt beweerd;  alleen al de verschillen in taal en de sociaal-economische stelsels belemmeren de sociaal-culturele cohesie. In dat verband spelen bijvoorbeeld ook het openbare vervoer en de media een relevante rol.

 

In het kader van de herdenking van 25 Jaar Verdrag van Maastricht - de geboorteakte van het Europese burgerschap - past, naast een viering, ook een herdenking, een opnieuw (over)denken en reflecteren over dit Verdrag. Op welke wijze kan het Verdrag worden aangepast, zodat de burgers in de grensregio’s gemakkelijk(er) de ’open binnengrenzen’ kunnen overschrijden en de sociaal-culturele cohesie in die grensregio’s wordt vergroot. 

 

De Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ organiseert op zaterdag 26 november 2016  van 13.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur in het Centre Ceramique te Maastricht een bijeenkomst voor max. 150 burgers uit de euregio’s. U bent van harte uitgenodigd indien u als burger gebruik maakt van het ‘vrij verkeer van personen’, aan den lijve ervaring hebt met, en/of actief en geïnteresseerd bent in grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst zal getracht worden nieuwe ideeën en wensen ter tafel te brengen die uiteindelijk kunnen leiden tot een aanpassing van het huidige EUVerdrag. Uw idee of wens kunt u doorgeven bij de aanmelding.

 

Met deskundige expertise van de Universiteit van Utrecht (BEUCITIZEN), de Open Universiteit en de Universiteit van Maastricht/ITEM-Institutezullen de aangedragen ideeën vervolgens worden omgezet in juridische voorstellen ter amendering van het huidige Verdrag. Het programma voor de 26ste november a.s. treft u hierbij aan. Deelname is gratis.

 

Aanmelding via klikken op aanmelding. Aanmelden vóór uiterlijk 12 november a.s.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’,

 

Fernand Jadoul, voorzitter.

 

De Burgerinitiatiefgroep wordt gevormd door :

Harry Welters en Ger Essers, Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen

Jan Volleberg en Jacques Jansen, Algemeen-Nederlands Verbond

Jurn Glazenburg, Europe Direct Maastricht

Catharina Scholtens, Stichting Eurode 2000+  en

Fernand Jadoul, deken van het Corps Consulaire à Maestricht.