Gedicht: De geboorte van het licht

Civis Mundi Digitaal #42

door Piet Ransijn

Rembrandt, De aanbidding vanm de herders, 1646. http://www.arendlandman.nl/2010/12/

de-diepere-innerlijke-betekenis-van-kerst-de-geboorte-van-jezus-

is-symbool-voor-de-geboorte-van-het-licht-in-het-hart-van-de-mens

 

De geboorte van het licht       2016 12 24 Kerstgedicht

 

De tijd van geloven is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

De tijd van volgen is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

 

Er is een innerlijk licht

dat ieder mens verlicht*                                  *Johannes 1:9

Het komt niet van boven

Je hoeft niet te geloven

Het was er vóór de ziel

op deze aarde viel

 

Het is een toebedeelde plicht*                         *Bhagavad Gita III-8

dit godgegeven innerlijke licht

te laten stralen op de aarde

In dit licht gaat alles stralen

Het waardeloze krijgt weer waarde

zoals het staat in oude verhalen

 

Weinigen geloven meer

de grote verhalen van weleer

In het duister is het niet te duiden

wat die verhalen eigenlijk beduiden

Zoals het bekende kerstverhaal

Het raakt ons bijna allemaal

 

De geboorte van het licht

dat ieder mens verlicht*                                  *Johannes 1:9

De mensen namen het niet aan*                      *Johannes 1:10-12

Toen is het bij ons weggegaan

Achter sluiers van smart

verborgen in het hart

 

Tot het weer gewekt wordt

uit de sluimerende duisternis

de sluiers van de droefenis

door de zoon van God

die in iedere mensenziel

die ooit op deze aarde viel

op een keer geboren wordt

 

Al voor hij op de aarde kwam

aanwezig als een zachte vlam

Dit licht was onze grootste schat

die God ons ooit gegeven had

Het licht van het bewustzijn

waardoor we zijn evenbeeld zijn*                   *Genesis 1:26-27

en in hem leven, bewegen en zijn*                

*Handelingen van de apostelen, 17:28. God is te beschouwen in termen van hetzelde licht als het bewustzijn,

dat in wezen goddelijk zou zijn en tegelijk als persoonlijk en onpersoonlijk is op te vatten.

Dit heet pan-en-theïsme in onderscheid van pantheïsme, waarbij God het Al of alles is.