Het echec van de klimaatconferentie in Marrakech

Civis Mundi Digitaal #42

door Jan de Boer

Om de opwarming van de aarde met catastrofale klimaatveranderingen tegen te gaan werd in 2016 in Parijs door vrijwel alle landen ter wereld besloten tot een actieplan betreffende de uitstoot van het broeikasgas CO2, dat de opwarming van de aarde met maximaal twee graden zou moeten beperken. Het was gebaseerd op overigens zeer dubieuze gegevens van sjoemelende industrieën. Zo zouden de klimaatveranderingen beheersbaar blijven.

De klimaatconferentie in Marrakech had dit actieplan een stap verder moeten brengen. Dat is dus niet gebeurd. Verdere besluitvorming is doorgeschoven naar een volgende klimaattop waar alle staatshoofden aanwezig zullen zijn net als in Parijs. Alle staatshoofden ? Donald Trump, de rampzalige president van de Verenigde Staten, heeft laten weten dat hij niets ziet in het klimaatverdrag. Opwarming van de aarde en klimaatveranderingen hebben niets te maken met menselijke activiteiten en zijn volgens hem een natuurlijk gebeuren. Dus niks geen actieplannen en ruim baan voor alle fossiele brandstoffen.

Het klimaatverdrag van Parijs heeft geen bindend karakter, hij kan er dus rustig zijn schouders over ophalen. Waarschijnlijk zullen een aantal andere landen met hun (grotendeels) op fossiele brandstof  gebaseerde economieën zijn voorbeeld volgen.

Daarmee is het actieplan in feite van tafel. Vrijwel alle landen die in Marrakech aanwezig waren. hebben het overigens af laten weten. Iedereen weet dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 2 procent met het huidige actieplan niet realistisch is .Volgens de meest optimische klimatologen zal de gemiddelde temperatuur met tenminste 4 procent stijgen. Om die dan  niet meer beheersbare temperatuurstijging en klimaatveranderingen tegen te gaan, zijn extra inspanningen en zeer grote offers van alle landen nodig. Daarvoor is niemand te porren. Bovendien zwegen de rijke landen over. Het bieden van financiële hulp - geschat op 100 miljard euros per jaar - aan de ontwikkelingslanden om daar de gevolgen te voorkomen van de catastrofale klimaatveranderingen: grote droogte, hongersnoden, oorlogen en  tientallen miljoenen klimaat- vluchtelingen alleen al in Afrika (die deels ook naar Europa zullen komen en niet tegen te houden zijn). Marrakech is dus gewoon een flop en zo zal ook de volgende klimaattop geen succes worden.

En dat terwijl de situatie veel ernstiger is dan wordt verteld. Een voorbeeld: het grote continent Antartica met zijn 5 km dikke ijslaag, waarvan men dacht dat de opwarming van de aarde daar geen gevolgen zou hebben, is aan het smelten. Dat proces is wellicht niet meer te stoppen en zal het zeewater in de komende eeuwen met 50 meter doen stijgen, waarschuwen klimatologen van de Universiteit van Washington. Eind deze eeuw verwachten zij al een mogelijke stijging van één meter. Dat bedreigt direct op deze onherbergzame planeet de meeste vruchtbare gronden en de dichtst bevolkte centra die aan zee liggen..., ook Nederland.

De mens is een diersoort die net als andere dieren alleen dan reageert wanneer het gevaar zichtbaar en direct aanwezig is. Dus lopen we hier voortdurend achter de feiten aan. De volgende generaties krijgen zo met dank aan de nu politiek verantwoordelijken - na ons de zondvloed - een niet te betalen rekening voor hun kiezen.