’Prijs Mensenrechten Dichtbij’ van burgerrechtenorganisatie Kompass naar Young and United campagne tegen leeftijdsdiscriminatie

Civis Mundi Digitaal #43

De winnaar van de ’Prijs Mensenrechten Dichtbij’ is Young and United van vakbond FNV. Young and United krijgt deze prijs, bij de soft launch van de nieuwe burgerrechtenorganisatie Kompass, vanwege de vernieuwende en succesvolle campagne tegen leeftijdsdiscriminatie. Met Young and United staat de FNV, volgens Jury-voorzitter Don  Ceder, voor mensenrechten dichtbij huis. De vakbond heeft mooie politieke resultaten weten te boeken. Voorafgaand aan de prijsuitreiking gaf Loco-Burgemeester Ingrid van Engelshoven van Den Haag het startsein voor de nieuwe organisatie.

Leeftijdsdiscriminatie

Jongeren onder de 23 verdienen tot wel de helft minder. Vakken vullen bij de supermarkt voor 4 nog wat per uur. Stemmen, trouwen en een auto, maar geen normaal loon. Jongeren doen vaak ‘hetzelfde werk’ en krijgen slechts zelden een vast contract. Tijdelijke contracten, nul uren regelingen en de voor-jou-tien-anderen cultuur. Als de jongeren iets ouder zijn maken ze plaats voor andere jongeren die nog ’goedkoper’ zijn.

In Nederland was de situatie voor jongeren in vergelijking met andere Europese landen slecht. Door acties van Young & United gaat het kabinet de leeftijdsgrens van het jeugdloon nu verlagen van 23 jaar naar 21 jaar. De Tweede Kamer heeft dinsdag 20 december unaniem ingestemd met de aanpassing van de Wet minimum(jeugd)loon.

Met de campagne Young & United heeft FNV volgens juryvoorzitter Don Ceder laten zien wat een vakbeweging kan en moet doen. De vakbeweging heeft supermarktmedewerkers en hamburgerbakkers aan zich weten te binden. HHet gaat om jongeren: een moeilijke doelgroep voor vele traditionele organisaties. “Het is een goed teken dat juist deze jongeren zelf hier de prijs komen ophalen, aldus Ceder”

De ‘Prijs Mensenrechten Dichtbij’

De ’Prijs Mensenrechten Dichtbij’ wordt toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen binnen Nederland. Bij het toekennen van de prijs zijn drie criteria van belang. Deze criteria sluiten aan bij de visie van Kompass.

1) de winnaar heeft zich ingezet voor een mensenrechtenthema binnen Nederland. Graadmeter hierbij is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. We belonen initiatief en durf.

2)de winnaar heeft zich ingezet voor publiek draagvlak en politieke impact.

3)de winnaar zoekt de samenwerking op. Dit kan door samen te werken met bestaande maatschappelijke organisaties of door samenwerking met groepen burgers die er in de politiek eerder niet of onvoldoende aan te pas kwamen.

Over Kompass

Kompass is de belangenbehartiger voor burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen binnen Nederland. Volgens Rene Rouwette, directeur van Kompass, streeft de organisatie ernaar dat gewone mensen net zoveel invloed kunnen uitoefenen op nieuwe wetten en beleid als grote bedrijven. Grote bedrijven kunnen voor hun private belangen een dure en professionele lobbyist inhuren. Maar Nederland is van ons allemaal’.

In Nederland bestaat een brede, maatschappelijke burgerrechtenorganisatie zoals de American Civil Liberties Union en Liberty UK niet. Politici wijzen graag naar problemen in verre landen. Problemen rondom burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen dichtbij huis worden te vaak genegeerd, gerelativeerd of vergeten. Met maatschappelijke organisaties en groepen burgers werkt Kompass aan een beweging en aan onderlinge solidariteit. Ouderen in Nederland zijn bijvoorbeeld de dupe van vooroordelen, net als Nederlandse met een andere huidskleur.

De soft launch van Kompass vond plaats op de dag van de burgerrechten (Martin Luther Kingday).