Weg met de LED-verlichting

Civis Mundi Digitaal #44

door Jan de Boer

De vervanging van onze traditionele verlichting door LED-verlichting die duidelijk minder energie consumeert, lijkt een goede ook ecologisch verantwoorde beslissing ter wille van een duurzame ontwikkeling die in 2005 door de Europese Commissie aan de lid-staten werd opgelegd. Een beslissing die ook meer dan van harte werd toegejuicht door de fabrikanten van halfgeleiders.

Je mag je dan ook in gemoede afvragen of deze beslissing door de Europese Commisie wel echt op ecologische motieven dan wel op de commerciële belangen van de genoemde fabrikanten is gegrond. Dit des te meer omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat LED-verlichting onrustbarende consequenties heeft voor ons visueel vermogen.

Het blauwe schijnsel van LED-verlichting waarvan de golflengte schommelt tussen 400 en 450 nanometer, is uiterst schadelijk. Dit blauwe licht zit ook in de klassieke lampen maar in een veel en veel mindere mate. Dit blauwe schijnsel bevordert de oxydatie van lipides (vetstoffen) en proteïnes hetgeen bij ratten in laboratorium- onderzoek de cellen van het netvlies beschadigt of zelfs verwoest.

De blauwe fotons van welke verlichting ook kunnen dus een voortijdige dood van de netvliescellen bevorderen. Onze cellen bezitten reparatie-mechanismen die waarschijnlijk zelfs een deel van de beschadigingen door de LED-verlichting kunnen herstellen, maar ons netvlies is zeer kwetsbaar. Bekend is dat in Frankrijk één op de drie oudere personen zijn gezichtsvermogen deels of geheel verliest door de leeftijdsgebonden macula-degeneratie.

LED-verlichting zou dit cijfer beslist nadelig kunnen beïnvloeden.Met het algemeen steeds ouder worden moet ons netvlies ook langer meegaan. De blootstelling aan LED-verlichting is  vooral bij jonge kinderen bij wie de zeer transparante ooglens maar heel weinig blauwe fotons filtert ,in tegenstelling tot volwassenen, bijzonder verontrustend.

De observatie bij ratten in het laboratorium zijn natuurlijk niet zonder meer overdraagbaar op mensen, maar ze moeten ons  tenminste wel waarschuwen. De schadelijke effecten van LED-verlichting zijn des te meer verontrustend door de nog steeds afwezige efficiente behandelingen tegen degeneratie van het netvlies.

 

Drie technologieën zouden theoretisch blindheid kunnen behandelen. Het plaatsen van elektronische implants in het netvlies of direct in de hersenschors met een aansluiting op een micro-camera en  biologische technologieën: stamcellen en genmutatie -therapiën lijken veelbelovend maar zijn waarschijnlijk niet operationeel voor 2040 en zijn bovendien voor de patient niet eenvoudig te ondergaan.

Is het misschien toch niet beter ons netvlies niet te verwoesten? Dus weg met de LED-verlichting!!! Met dank aan het onderzoek van  het  Franse Nationaal Instituut voor de Medische Wetenschap verricht door het team van Alicia Torriglia en Francine Behar-Cohen.